DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Świat Lekarza 1 (52) 2017

Tyle lat Woy z nami, a my z Woyem

W połowie stycznia w warszawskim Teatrze Capitol odbył się niezwykły koncert ? benefis prof. Jerzego Woya-Wojciechowskiego, lekarza i kompozytora, zatytułowany...

Opieka perinatalna

Rozmowa z prof.Stanisławem Radowickim, konsultantem krajowym w dziedzinie ginekologii i położnictwa. W jaki sposób działa opieka perinatalna w Polsce? Jak się zmieniała na...

Polska endoskopia w europejskim wymiarze

Rusza program ?Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych?. Pod...

Telekardiologia

Rozmowa z dr. Radosławem Sierpińskim, kardiologiem z Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie Co to jest telemedycyna? Najprościej mówiąc, telemedycyna...

Nowoczesna terapia bólu

Rozmowa z dr. n. med. Jarosławem Woroniem, farmakologiem klinicznym z Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Collegium Medicum...

Każdą poprawę witamy z radością

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Maciejem Małeckim, prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Od wielu lat Polskie Towarzystwo...

Zwiększenie roli lekarza rodzinnego w skutecznym leczeniu cukrzycy typu 2

W listopadzie 2016 r. diabetolodzy i lekarze rodzinni podpisali porozumienie dotyczące współpracy w leczeniu cukrzycy. Pod czyją opieką powinien znajdować się...

To warunek godnego życia

W społeczeństwie panuje stereotyp, że osoba niepełnosprawna nie ma pragnień, potrzeb i marzeń. Zdumienie i zdziwienie wywołuje informacja, że niepełnosprawny...