Partner
Partner
Więcej

  Tag: Świat Lekarza 6 (74) 2019

  Chora ochrona zdrowia?

  Z jakimi absurdami systemu ochrony zdrowia styka się Pan/Pani w swojej pracy? dr Małgorzata Gałązka Sobotka (DYREKTOR CENTRUM...

  Jak zlikwidować absurdy w polskiej ochronie zdrowia?

  Czy dobrym pomysłem byłoby stworzenie przy Prezydencie RP Zespołu ds. likwidacji absurdów w medycynie? dr Małgorzata Gałązka...

  Czy powinniśmy dopłacać do wizyt u lekarza? Co na to eksperci?

  W cyklu "Głosuj na zdrowie", w którym poruszamy najważniejsze problemy polskiej ochrony zdrowia, zapytaliśmy ekspertów o to, czy...

  Jest postęp w leczeniu twardziny układowej

  ROZMOWA Z PROF. DR HAB. OTYLIĄ KOWAL-BIELECKĄ, KIEROWNIKIEMKLINIKI REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH UM W BIAŁYMSTOKU. Twardzina układowa jest chorobą rzadką,...

  Jest nowa koncepcja, jak finansować leki

  Z MARCINEM CZECHEM, WICEMINISTREM ZDROWIA W LATACH 2017-19,TWÓRCĄ POLITYKI LEKOWEJ PAŃSTWA, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ. Jak finansować leki w...

  Konieczne jest wsparcie dla rodzin

  ROZMOWA Z POSŁANKĄ KRYSTYNĄ WRÓBLEWSKĄ Z SEJMOWEJ KOMISJI ZDROWIA. Choroby rzadkie głównie dotykają dzieci. Jak wspierać rodziny, w...

  Rzadkie choroby, trudne pytania

  Z PROF. KRZYSZTOFEM BIELECKIM,CHIRURGIEM, ROZMAWIA KATARZYNA PINKOSZ. Panie Profesorze, podczas konferencji na temat chorób rzadkich w Senacie podkreślał...

  Opieka nad chorymi na mukowiscydozę – wyzwanie dzisiejszej pulmonologii

  ROZMOWA Z DR. HAB. N. MED. SZCZEPANEM COFTĄ, PULMONOLOGIEMZ KATEDRY I KLINIKI PULMONOLOGII,ALERGOLOGII I ONKOLOGIIPULMONOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO...