Więcej

  Wytyczne ESC/PTK na Kongresie PTK w Poznaniu

  Wiele sesji na tegorocznym kongresie PTK będzie poświęconych wytycznym ESC/PTK. Komisja Wytycznych i Szkolenia PTK zaproponowała dwie tradycyjne sesje specjalne:  Najnowsze  wytyczne  ESC/PTK  2021  i  Nowe wytyczne ESC/PTK 2020 – realizacja w polskich warunkach, które odbędą się w czwartek, 23 września 2021 r. Najnowsze  wytyczne  ESC  2021  zostały  ogłoszone w końcu sierpnia br. na Kongresie ESC online. Przedstawiono 4 nowe wytyczne:

  •   Wytyczne ESC dotyczące Stymulacji Serca i Terapii Resynchronizującej przedstawi prof. Maciej Sterliński.

  •   Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki  i  leczenia  ostrej  i  przewlekłej niewydolności serca przedstawi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj.
  •   Wytyczne ESC/EACTS dotyczące Postępowania w Zastawkowych Wadach Serca przedstawi prof. Andrzej Ochała.

  •   Połączone Europejskie Wytyczne dotyczące Zapobiegania Chorobom Sercowo-naczyniowym w Praktyce Klinicznej przedstawi prof. Tomasz Zdrojewski.

  Wytyczne były ciekawie dyskutowane w wielu sesjach na Kongresie ESC online z udziałem autorów. Warto dodać, że wśród członków grup roboczych przygotowujących wytyczne byli: prof. Wojtek Wojakowski (wady zastawkowe), prof. Ewa Jankowska (niewydolność serca i prewencja). Recenzentami wytycznych z ramienia ESC byli: prof. Piotr Suwalski (stymulacje serca) i prof. Piotr Ponikowski (niewydolność serca).

  Najnowsze wytyczne przedstawią w Katowicach recenzenci z ramienia PTK, a sesję poprowadzą prof. Michał Tendera i prof. Adam Torbicki. Wytyczne te będą szczegółowo dyskutowane przez współautorów, recenzentów i innych ekspertów w 4 oddzielnych sesjach w piątek 24.09.2021 i w sobotę 25.09.2021.

  Wytyczne ESC zostały wydane w „European Heart Journal”, są dostępne na stronie www.escardio/guidelines. Dostępne są także skrócone wersje wytycznych w postaci algorytmów postępowania na urządzenia mobilne Wkrótce powstaną polskie wersje wytycznych. Pełne wytyczne zostaną wydrukowane w „Zeszytach Edukacyjnych Kardiologii Polskiej”, wersje elektroniczne będą dostępne na stronie www. ptkardio.pl. Wytyczne kieszonkowe w wersji polskiej będą udostępniane jako aplikacja na urządzenia mobilne, a także, jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli, na konferencjach i przyszłorocznym kongresie PTK.

  Wytyczne ESC/PTK z 2020 roku będą przedstawiane w Poznaniu online w wielu sesjach (zaznaczonych w programie Wytyczne). Specjalna sesja zostanie poświęcona realizacji wytycznych w polskich warunkach.

  Mam nadzieję, że sesje poświęcone wytycznym wzbudzą Państwa zainteresowanie, a także przyczynią się do ich szerokiego stosowania w codziennej praktyce.

  PROF. ANDRZEJ BUDAJ

  PRZEWODNICZĄCY KOMISJI WYTYCZNYCH I SZKOLENIA PTK

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  Najnowsze artykuły

  Szpitale przyszłości przestaną być przepełnione. Rozwój technologii i telemedycyny pozwoli skutecznie przenosić opiekę poza mury placówek medycznych

  W najbliższych latach nowe technologie medyczne w dalszym ciągu będą się dynamicznie rozwijać. Szacuje się, że w 2025 roku sektor telemedycyny ma być wart 175,5 mld...

  Prof. Mieczysław Walczak laureatem Nagrody Zaufania Złoty OTIS 2021

  O przyznaniu tej statuetki zadecydowały ogromne zasługi pana profesora w doprowadzeniu do uchwalenia i przyjęcia Planu dla Chorób Rzadkich – powiedział Paweł Kruś, przewodniczący...

  Partnerska współpraca gwarantem bezpieczeństwa lekowego

  Firma Servier Polska od prawie 30 lat konsekwentnie rozwija współpracę z wieloma środowiskami, które angażują się w działania mające na celu poprawę jakości życia...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D