DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Żegnamy Profesora dr. hab. Piotra Stanisława Lassa

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Pan prof. dr hab. Piotr Stanisław Lass urodził się 28 grudnia 1958 roku w Gdańsku.
Był absolwentem III Liceum Ogólnokształcącego.  Studiował medycynę w ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku, w 1983 uzyskał tytuł zawodowy lekarza. Zaraz po studiach został zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku, przemianowanej w 2009 roku w Gdański Uniwersytet Medyczny i przepracował w niej całe swoje zawodowe życie, 38 lat.

W roku 1990 uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny  na podstawie pracy doktorskiej   pt. Zmiany reaktywności beta-adrenergicznej przepływu mózgowego w cukrzycy streptozotocynowej u szczurów.

Stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny otrzymał się w roku 1999 w oparciu o rozprawę Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu jako metoda oceny zmian mózgowego przepływu krwi w wybranych układowych chorobach tkanki łącznej.

W  wieku 46 lat, w 2004 r  otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Prof. dr hab. Piotr Lass pracował w Zakładzie Medycyny Nuklearnej, od 1995r. był jego kierownikiem.

Był powszechnie ceniony jako wybitny specjalista z zakresu medycyny nuklearnej, w swojej pracy naukowej specjalizował się w badaniach radioizotopowych ośrodkowego układu nerwowego. Staże naukowe i zawodowe odbywał m.in. w Danii, Katarze, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

Pełnił wiele ważnych  funkcji w Uczelni macierzystej i poza nią:  w latach 2002-2006 był Prodziekanem na Wydziale Lekarskim, a w 2005 otrzymał od ówczesnego Rektora AMG prof. dr hab. Romana Kaliszana misję utworzenia nowego wydziału ? nauk o zdrowiu. Misję tę wypełnił w sposób wzorowy i w dniu 01.09.2006r. nowy Wydział Nauk o Zdrowiu rozpoczął swoją statutowa działalność.

Prof. dr hab. Piotr Lass został  pierwszym Dziekanem tego Wydziału i pełnił tę funkcję przez 10 lat. W 2016 roku został Prodziekanem ds. nauki i rozwoju kadr i ponownie objął ten urząd  w kadencji 2020-2024.

Przez wiele lat zasiadał również w Senacie  AMG później GUMed, przewodniczył lub był członkiem wielu komisji  senackich, uczelnianych i wydziałowych.

W latach 2016-2020 Pan Profesor był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a w 2019 został wybrany do pierwszego składu nowopowstałej Rady Doskonałości Naukowej, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Prof. dr hab. Piotr Lass był cenionym nauczycielem akademickim, opiekunem doktorantów, promotorem i recenzentem prac dyplomowych  i doktorskich. Był również współzałożycielem międzyuczelnianego kierunku studiów  Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ? fizyka medyczna.

Należał do licznych towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (w latach 2002-2006 był przewodniczącym Zarządu PTMN), Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, British Society of Nuclear Medicine, Society of Nuclear Medicine, Komisji Neuroradiologii Komitetu Nauk Neurologicznych PAN, Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN.

Za swoje zasługi został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2011), wyróżniony medalem Zasłużonemu AMG i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Prof. dr hab. Piotr Lass zmarł 22 października 2021 roku w wieku 62 lat.

blank
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D