Więcej

  Hasło „Zostań w domu” nie dotyczy pacjentów onkologicznych

  W czasie epidemii ośrodki onkologiczne muszą zapewnić właściwe postępowanie przeciwnowotworowe, a jednocześnie chronić chorych i personel medyczny przed zakażeniem COVID-19. – mówi prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

  Jak funkcjonuje leczenie onkologiczne w okresie epidemii COVID-19? Czy pojawiły się problemy, jeśli chodzi o rozpoczynanie i kontynuowanie leczenia?

  Ośrodki onkologiczne muszą – w okresie epidemii SARS-CoV-2 – zapewnić właściwe postępowanie przeciwnowotworowe, a jednocześnie chronić chorych i personel medyczny przed zakażeniem COVID-19. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ działania podejmowane w celu zabezpieczenia przed zakażeniem powodują wydłużenie czasu oczekiwania na wykonanie wielu procedur. Nie jestem upoważniony i nie mam wystarczających informacji, by ocenić funkcjonowanie innych niż moja specjalności, natomiast w zakresie leczenia farmakologicznego funkcjonowanie większości ośrodków jest utrzymywane, a leczenie jest rozpoczynane i kontynuowane. Podstawą mojej opinii są cotygodniowe raporty wojewódzkich konsultantów w dziedzinie onkologii klinicznej, jakie otrzymuję. Utrzymanie ciągłości leczenia odbywa się dzięki ogromnemu wysiłkowi moich Koleżanek i Kolegów, których podziwiam i którym wyrażam za to podziękowanie

  Czy epidemia odbiła się na dostępności diagnostyki i leczenia raka płuca?

  W przypadku każdego nowotworu – w sytuacji epidemii – należy określić tzw. priorytety. W raku płuca priorytetem jest utrzymanie postępowania, które powinno być stosowane w przypadku zagrożenia życia lub ryzyka gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia. Priorytetem powinno być również stosowanie metod, które są sprawdzone pod względem możliwości uzyskania znaczącego wpływu na czas i jakość życia chorych. Mam nadzieję, że diagnostyka osób z podejrzeniem raka płuca oraz leczenie chorych w stadiach wczesnych są prowadzone sprawnie. Pomocne są ułatwienia wprowadzone przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, które ułatwiają prowadzenie leczenia w programach (np. wydawanie leków na dłuższy czas lub udzielanie teleporad). Część tych ułatwień powinna znaleźć zastosowanie po okresie epidemii. 

  Epidemia ma wpływ na dostępność nowoczesnych terapii w raku płuca?

  Sądzę, że epidemia może mieć niekorzystny wpływ na wykorzystanie nowoczesnych metod leczenia z powodu większych trudności w uzyskiwaniu materiału do badań molekularnych. Część oddziałów pneumonologicznych została przekształcona w ośrodki stanowiące zaplecze dla szpitali zakaźnych – w oddziałach pneumonologicznych najczęściej są wykonywane procedury diagnostyczne związane z pobieraniem materiału (np. bronchoskopia). Ograniczenie funkcjonowania może mieć niekorzystny wpływ na identyfikowanie chorych będących kandydatami do leczenia ukierunkowanego.

  Co trzeba jak najszybciej zrobić, żeby poprawić diagnostykę i leczenie nowotworów płuc?

  Należy poprawić możliwości diagnostyki wstępnej i pogłębionej – krótszy powinien być czas oczekiwania na badania obrazowe i endoskopowe. Należy też poprawić system diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej.

  Czy w najbliższych miesiącach można spodziewać się wzrostu liczby chorych z powodu opóźnień diagnostycznych w okresie epidemii?

  Obawiać się można przede wszystkim zwiększenia odsetka chorych w bardziej zaawansowanym stadium choroby. Hasło „Zostań w domu” nie powinno dotyczyć osób z objawami mogącymi mieć związek z nowotworem oraz chorych w czasie leczenia.

  Sama epidemia może mieć wpływ na liczbę zachorowań?

  Nie sądzę. Epidemia nie ma wpływu na zwiększenie liczby zachorowań. Chorzy na raka płuca mogą mieć większą podatność na zakażenie SARS-CoV-2 i cięższy przebieg COVID-19, ale zachorowalność na raka płuca jest i nadal będzie bezpośrednio związana z paleniem tytoniu. Nie można zatem zaniechać działań w zakresie pierwotnej profilaktyki raka płuca, czyli przede wszystkim wszelkich działań mających na celu informowanie o szkodliwości palenia tytoniu.

  Prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie-Państwowego Instytutu Badawczego

  Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz

  Więcej od autora

  Katarzyna Pinkosz
  Katarzyna Pinkosz
  Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka wielu dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!"

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3D

  Najnowsze artykuły

  Dr Aleksandra Łacko: Strategia „delikatnego zabójcy”, czyli odraczanie chemioterapii

  Osoby chore na rozsianego raka piersi, poza nielicznymi wyjątkami, pozostają poza zasięgiem wyleczenia. Dlatego należałoby zrobić wszystko, co możliwe, żeby nie tylko przedłużyć im...

  Dr Agnieszka Gruszfeld-Jagiełło: Hormonoterapia w skojarzeniu z inhibitorami CDK4/6 to ogromna korzyść dla chorych z HER2-ujemnym rakiem piersi

  Mechanizm działania inhibitorów CDK4/6 polega na hamowaniu aktywności CDK4/6, co przekłada się na zmniejszenie proliferacji komórek, poprzez blokowanie przejścia cyklu komórkowego z formy G1...

  Prof. Anna Tomaszuk-Kazberuk: Za rzadko sięgamy po flozyny

  Mechanizm działania flozyn to swego rodzaju paradoks. Przez wiele lat sądzono, że cukromocz jest objawem, który musimy leczyć. Okazało się, że wywołując go przez...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D