Więcej

  Artykuły autora

  Stanisław Radowicki

  Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy

  Klauzula sumienia

  7 października 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej o zbadanie zgodności z konstytucją części...

  Czy lekarz jest funkcjonariuszem publicznym?

  Mimo, że na tak postawione pytanie odpowiedź mogłaby się wydawać łatwa, to w rzeczywistości odnaleźć ją można...

  AOTM na nowych zasadach

  1 stycznia 2015 r. zaczęły obowiązywać przepisy nowelizujące zadania i funkcjonowanie Agencji ceny Technologii Medycznych. W świetle nowych regulacji1...

  Lustracja konsultantów w ochronie zdrowia

  11 września 2014 roku weszła w życie znowelizowana ustawa o konsultantach w ochronie zdrowia. Zmienione przepisy mają na...

  Klauzula sumienia w ujęciu prawnym

  Ostatnio w mediach pojawiło się wiele dyskusji na temat klauzuli sumienia. Jak wygląda prawne uregulowanie tej kwestii...

  Dochodzenie roszczeń. Zdarzenie medyczne.

  Dochodzenie roszczeń przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Znowelizowana w 2011 r. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...