Więcej

  Nowe konkursy w unijnym Programie Horyzont 2020

  Lekarze, placówki medyczne, uniwersytety medyczne i organizacje pozarządowe, zrzeszające pacjentów i medyków, mogą ubiegać się o fundusze na realizację projektów partnerskich w konsorcjach międzynarodowych. Propozycje wniosków będą przyjmowane do 24 października br.

  W ramach drugiej już edycji Programu IMI (Innovative Medicines Initiative) można składać wnioski, w których istotne znaczenie ma poprawa jakości opieki zdrowotnej dzięki umożliwieniu pacjentom m.in. szerszej dostępności do określonych leków, w przypadkach konkretnych chorób, np. cywilizacyjnych. Ale chodzi tu także o poprawę jakości życia pacjentów, u których zdiagnozowano wczesną fazę choroby Alzheimera. Komisja Europejska oczekuje na projekty, w których głównym celem będzie zbudowanie cyfrowej platformy monitorującej pogarszanie się stanu zdrowia pacjentów, z wykorzystaniem np. smartfonów oraz specjalnych czujników, zainstalowanych w domach osób badanych. Informacje, dostarczane przez platformę, powinny pozwolić na lepszą analizę wprowadzanych, innowacyjnych terapii osób cierpiących na demencję.

  W konsorcjach międzynarodowych, składających wnioski do konkursu, dotyczącego demencji, powinni znaleźć się m.in. lekarze neurolodzy, ale także psychiatrzy. Ważne, by w projekcie brali udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym rodziny osób chorych, które mogą aktywnie wspierać naukowców w diagnostyce oraz wskazywaniu obszarów, w których poprawa jakości funkcjonowania jest szczególnie istotna.

  Programy szczepień dla wzmocnienia odporności osób starszych

  Innym zagadnieniem, któremu Komisja Europejska poświęca wiele uwagi, są szczepienia osób starszych. Z wiekiem pogarsza się system immunologiczny i zwiększa się podatność na infekcje. Dlatego konieczne jest stworzenie programu szczepień dla seniorów, tak jak dzieje się to w przypadku niemowląt i dzieci. Wnioski składane do KE powinny uwzględniać poziom zachorowalności na infekcje już w grupie osób 50 plus, ale także muszą badać odczyny immunologiczne u osób w grupie powyżej 65. r.ż. Oczekiwane jest wykorzystanie konkretnych modeli, które na podstawie symulacji wskażą sposoby obniżenia obciążenia tych grup wiekowych infekcjami.

  Poprawa diagnostyki w początkowym stadium Zespołu Sjögrena (choroby Mikulicza-Radeckiego)

  Komisja Europejska przykłada duże znaczenie do diagnostyki i profilaktyki, także konkretnych chorób, w tym autoimmunologicznych, które w większości nie są jeszcze dobrze poznane, dlatego nie można ich skutecznie leczyć. Objawy choroby Mikulicza-Radeckiego łatwo przypisać innym, niegroźnym chorobom, dlatego tak istotna jest kompleksowa diagnostyka. Równie ważne są prace nad ulepszonymi i innowacyjnymi terapiami, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych, ale także – szansę na wydłużenie ich produktywności.

  Konieczne konsorcja międzynarodowe

  W niemal wszystkich konkursach Komisji Europejskiej zainteresowane instytucje muszą spełnić podstawowe kryterium uczestnictwa – jest to złożenie wniosku i realizacja późniejszego projektu w międzynarodowym partnerstwie.

  Do zbudowania konsorcjum niezbędny jest lider, który koordynuje prace nad aplikacją i późniejszą realizacją projektu. Teoretycznie liderem może być instytucja z Polski, jednak statystyki europejskie jednoznacznie wskazują, że największe szanse na sukces w postaci uzyskania finansowania propozycji projektowej mają konsorcja, w których koordynatorem jest instytucja z Niemiec, Francji, ale także Holandii, Hiszpanii i Włoch. Dlatego warto poszukiwać kontaktów instytucjonalnych, także dzięki udziałowi w międzynarodowych konferencjach, w konkretnych krajach UE.

  Przykład konsorcjum

  Uniwersytet Medyczny w Niemczech zamierza być koordynatorem przyszłego projektu, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Tematyka starzenia się społeczeństwa, w tym problematyka związana z kardiologią – coraz częściej dotycząca ludzi młodych, borykających się z przewlekłym stresem i depresją – stanowi bardzo dobry punkt wyjścia do poszukiwania partnerów w innych krajach UE. W ramach jednego z priorytetów można składać wnioski na działania o charakterze badawczym, ale również – profilaktycznym i edukacyjnym, skierowanym do jak najszerszej liczby odbiorców. Niemiecki uniwersytet zaprasza do współpracy instytucje badawcze, ale także konkretnych lekarzy z ośrodków medycznych z Francji, Holandii, Polski, Czech i Rumunii. Swoją ofertę współpracy upowszechnia poprzez portal Komisji Europejskiej, dedykowany poszukiwaniu partnerów (strona Cordis: Community Research and Development Information Service, zakładka: Research Partners), poszukuje też współpracowników poprzez własne kontakty naukowe.

  Bardzo dobrym przykładem poszukiwania partnerów jest również wykorzystanie istniejących już kontaktów międzyinstytucjonalnych w miastach partnerskich konkretnego ośrodka, gdzie swoją siedzibę ma przyszły lider projektu.

  Zaproszenie do współpracy szerokiego grona partnerów społecznych

  W projekcie, którego celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa, dzięki działaniom profilaktycznym lub skierowanym na udogodnienia dla osób chorych, mogą i powinni brać udział pacjenci (poprzez organizacje pozarządowe), ale także rodziny osób chorych oraz uczniowie i studenci, głównie szkół medycznych. Chociaż te grupy nie muszą być uznawane za partnerów projektu, to mogą i powinny być wpisane we wniosku projektowym jako partnerzy społeczni, dzięki którym realizacja projektu przyniesie konkretną wartość dodaną.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prezes Grądkowski: „Ta ustawa może pogrążyć polskich producentów”. Posłowie uspokajają

  Założenia są bardzo dobre: ustawa ma zapewnić pacjentom bezpieczeństwo. Popieram ten postulat, jednak najwięcej wątpliwości budzą przepisy dotyczące propozycji kar. Nasza propozycja polega na dodaniu...

  Czy higiena jamy ustnej powinna zostać włączona do metod walki z COVID-19? Dzień Nitkowania – 26 listopada 2021 r.

  Nitkowanie zębów znacząco wpływa na poprawę jakości zdrowia jamy ustnej i powinno stanowić nieodłączny element codziennej higieny.Samo szczotkowanie zębów nie wystarczy, aby zapobiegać namnażaniu...

  Michał Nitka: Leki blisko pacjentów

  Europa straciła pozycję lidera w obszarze produkcji aktywnych składników farmaceutycznych w  sektorze leków generycznych. Teva, jako jeden z największych dostawców leków do europejskich  systemów  opieki zdrowotnej, dba o zaopatrzenie...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D