Partner
Partner
Więcej

  Innowacyjne przedsięwzięcia medyczne wymagają współpracy międzynarodowej

  Z Leszkiem Buller, Dyrektorem Centrum Projektów Europejskich (CPE), rozmawia Magdalena Pokrzycka-Walczak.

  Ochrona zdrowia, w tym problematyka starzenia się społeczeństwa, odgrywa bardzo ważną rolę w działalności projektowej realizowanej przez CPE. Istotne znaczenie ma także modelowa współpraca m.in. z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, ale także uniwersytetami medycznymi czy ZUS. Jakie projekty dotyczące ochrony zdrowia są obecnie realizowane przez wybrane instytucje, dzięki wsparciu funduszy UE oraz merytorycznej i formalnej opiece ekspertów CPE?

  To są m.in. dwa przedsięwzięcia: ?Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy, w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych? oraz projekt ?Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją ? jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce?.
  Na jakim etapie jest obecnie realizowany projekt z zakresu kształcenia specjalistycznego lekarzy oraz utworzenia Centrum Symulacji Endoskopowej? To jeden z pierwszych projektów, realizowanych dzięki wsparciu ekspertów CPE, dotyczących ochrony zdrowia.

  I mamy nadzieję, że modelowy projekt w zakresie poprawy zdrowia obywateli i podnoszenia standardów leczenia. W czasie prawie półtora roku realizacji projektu m.in. opracowany został projekt architektoniczny przyszłego Centrum Symulacji Endoskopowej i wyremontowano pomieszczenia, gdzie centrum będzie miało swoją siedzibę. Poza tym opracowane zostały wymagania sprzętowe i rozstrzygnięto przetarg na wybór dostawcy sprzętu. Dodatkowo zespół odpowiedzialny za merytoryczną realizację projektu zapoznał się m.in. z krajowymi i zagranicznymi najlepszymi praktykami i metodami nauczania lekarzy z wykorzystaniem symulatorów. Projekt jest realizowany z merytorycznym udziałem dwóch placówek medycznych z Holandii, zajmujących się kształceniem specjalizacyjnym lekarzy w UE.

  Ochrona zdrowia to także rehabilitacja, mająca na celu odzyskanie przez pacjenta pełnej sprawności psychofizycznej. Projekt dotyczący kształcenia podyplomowego specjalistów ds. rehabilitacji trwa kilka miesięcy ? jakie praktyczne działania planowane są w jego ramach?

  Praktyczna część projektu będzie realizowana w ośrodkach akademickich ? w Warszawie, Lublinie, Wrocławiu i Gdańsku. Główne etapy realizacji przedsięwzięcia zakładają opracowanie modelu kształcenia i programu studiów oraz ich wdrożenie na wybranych polskich uczelniach medycznych. Studia podyplomowe będą realizowane w dwóch edycjach, po dwa semestry, od 180 do 200 godzin lekcyjnych. Program studiów ma być docelowo skierowany do osób, w tym niepełnosprawnych, z wykształceniem wyższym, które są zainteresowane tematyką koordynacji procesu całościowej rehabilitacji w modelu rehabilitacji kompleksowej.

  W działalności CPE ważne miejsce zajmuje także promocja programów, związanych z ochroną zdrowia. Czy nowa inicjatywa ? kwartalnik ?W Centrum? ? będzie wspierać informacyjnie również działania projektowe dotyczące tematyki zdrowia?

  Oczywiście. Już w pierwszym wydaniu wiele miejsca poświęciliśmy konkursom z zakresu szeroko pojętej ochrony zdrowia, w tym przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i bezdomności. Oba te zjawiska w konsekwencji prowadzą do złożonych problemów zdrowotnych, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do zapoznania się z regulaminami konkursowymi, także na łamach naszego kwartalnika.

  Pytanie bardzo na czasie. Kontuzja jednego z zawodników polskiej reprezentacji niemal wykluczyła go z udziału w mundialu. Uraz barku był diagnozowany we Francji. Czy jest szansa, by ? z funduszy UE i w ramach dostępnych konkursów ? dofinansować polską inicjatywę dotyczącą diagnostyki i leczenia chorób barku (jako np. Centrum Barku)?

  Jak najbardziej. Ze względu na fakt, że w konkursach nadzorowanych przez CPE, dotyczących tematyki ochrony zdrowia, premiowana jest współpraca międzynarodowa, zachęcam do nawiązania współpracy ze specjalistycznym ośrodkiem leczenia barku z Francji. Propozycja dotycząca np. wykorzystania dobrych praktyk z ośrodka francuskiego i wsparcie merytoryczne lekarzy z Francji w utworzeniu podobnego instytutu lub centrum w naszym kraju ma spore szanse na sukces w postaci dotacji UE.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Hus: W leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej ważna jest indywidualizacja

  W leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej ważna jest indywidualizacja. Powinno to zależeć m.in. od czynników rokowniczych, stanu zdrowia pacjenta oraz profilu toksyczności leków. Im więcej...

  XI Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi

  W dniach 18-23 września w wielu szpitalach i przychodniach w całej Polsce będą prowadzone bezpłatne badania i działania edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości...

  Wrzesień – Miesiąc Podnoszenia Świadomości Chorób Włóknieniowych Płuc

  Nasilający się suchy kaszel, zadyszka podczas chodzenia i zmęczenie, następnie pogorszenie jakości życia, a nawet - bez właściwego leczenia - przedwczesna śmierć. Mowa o...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D