Partner
Partner
Więcej

  Mobilności dla specjalistów z zakresu nauk medycznych

  Ministerstwo Zdrowia, wspólnie z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, planuje uruchomienie konkursu, w którym naukowcy z obszaru nauk medycznych mogą składać wnioski o wyjazdy stypendialne do najlepszych ośrodków medycznych w USA.

  Celem konkursu, skierowanego do przedstawicieli nauk medycznych z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii i chorób zakaźnych, jest wsparcie mobilności międzynarodowej poprzez finansowanie wyjazdów trwających od 3 do 6 miesięcy. Oprócz stypendium laureaci konkursu otrzymają także dodatek mobilnościowy. Potencjalni stypendyści, aby ubiegać się o sfinansowanie wyjazdu do USA, muszą spełnić wiele kryteriów formalnych i merytorycznych, poprzez złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Szczegóły naboru będą dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, jednak warto ? przed oficjalnym ogłoszeniem konkursu (NAWA) ? poznać warunki uzyskania stypendium.

  Wybór ośrodka i zgoda mentora

  Konkurs adresowany jest do naukowców, którzy nie tylko chcą zdobyć nowe doświadczenia badawcze, ale już posiadają konkretne kontakty w ośrodkach naukowych w Stanach Zjednoczonych z wybitnymi specjalistami w wybranych dziedzinach, czyli kardiologii, onkologii, alergologii i chorobach zakaźnych.

  Jednym z warunków, koniecznych do spełnienia przez wnioskodawcę, jest przedstawienie listu z potencjalnej instytucji goszczącej go w USA, wraz z danymi mentora, czyli opiekuna naukowego stypendysty, o ile zostanie on wybrany do udziału w programie stypendialnym przez ekspertów MZ i NAWA.

  Co istotne ? jednym z kryteriów merytorycznych jest renoma i poziom ośrodka goszczącego. Eksperci oceniający aplikację będą brać pod uwagę nie tylko informacje na temat miejsca placówki w rankingach, ale także osiągnięcia naukowe zespołu badawczego i samego mentora. Kandydat na stypendystę musi uzasadnić, dlaczego wybrał konkretny ośrodek i w jaki sposób pobyt w USA oraz udział w pracach określonego zespołu badawczego wpłynie na rozwój kariery naukowej wnioskodawcy.

  Opis własnej kariery i planów stypendialnych

  Przyszły stypendysta powinien możliwie szczegółowo i konkretnie przedstawić własne osiągnięcia naukowe lub z pracy akademickiej. Dotychczasowy dorobek musi uwzględniać tematykę, w jakiej wnioskodawca chciałby zdobywać kolejne doświadczenia podczas pobytu w USA. Ocenie podlegać będzie nie tylko liczba prac naukowych i osiągnięć, np. nagród i wyróżnień, ale także ich jakość, np. poprzez liczbę cytowań czy fakt publikacji (lub przyjęcia pracy do druku) w uznanych czasopismach międzynarodowych.

  Najlepiej, gdy dotychczasowy dorobek wnioskodawcy jest komplementarny, czyli uzupełnia się z dokonaniami zespołu ośrodka goszczącego. Chodzi o to, by przekonać ekspertów oceniających wniosek, że osiągnięcia przyszłego stypendysty są tak istotne, że gwarantują wykorzystanie zasobów ośrodka goszczącego w najbardziej efektywny sposób dla rozwoju kariery naukowca.

  We wniosku stypendialnym trzeba wskazać zadania, jakie stypendysta będzie realizować ? we współpracy z zespołem badawczym w USA, pod kierunkiem mentora ? oraz określić, jakie będą mierzalne rezultaty pobytu w amerykańskim ośrodku badawczym. Dobrze jest także opisać, jak otrzymane wyniki projektu stypendialnego wpłyną na rozwój instytucji macierzystej w Polsce oraz ? w jaki sposób wykorzystane zostaną kontakty nawiązane w czasie pobytu stypendialnego.

  Na sukces stypendialny trzeba zapracować?

  Jeszcze przed rozpoczęciem wypełniania formularza aplikacji (w wersji elektronicznej) warto zapoznać się z regulaminem naboru. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań warto skontaktować się z osobą wyznaczoną do udzielania wyjaśnień (zazwyczaj kontakt jest podany w regulaminie lub innych dokumentach związanych z naborem, np. w ogłoszeniu o konkursie).

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Ciśnienie tętnicze #podkontrolą

  Problem nadciśnienia tętniczego dotyczy już 12 milionów Polaków. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do groźnych powikłań, m.in. niewydolności i zawału serca, udaru mózgu. Dlaczego...

  Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2023 rok

  W związku ze stałym rozwojem technologii i coraz nowocześniejszych sposobów podawania insuliny, w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wpro­wadziliśmy zapis, że hybrydowe pompy insulinowe dzia­łające...

  Prof. dr hab. Leszek Czupryniak: Kosmiczna technologia

  W klinice, w której pracuję, każdemu pacjentowi z noworozpoznaną cukrzycą typu 1, zakładamy system Libre, by pokazać, jak może szybko nauczyć się swojej choroby,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D