DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Artykuły autora

Waldemar Wierzba

doktor nauk medycznych, redaktor naczelny "Świat Lekarza"

Nie tak się umawialiśmy, Profesorze… Prof. Władysław Grzeszczak (1953-2021)

Nad tym numerem ?Świata Lekarza? pracowaliśmy od września. Profesor Władysław Grzeszczak z dokładnością szwajcarskiego...

Waldemar Wierzba: Dystrybucja technologii lekowych oraz technologii nielekowych w prawie polskim

Dostęp do technologii stosowanych w opiece zdrowotnej zależy od wielu czynników i w zależności od tego, czy...

Prof. Waldemar Wierzba: Jakość świadczeń zdrowotnych

Jakość usług medycznych to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów działalności podmiotu leczniczego, (szczególnie publicznego)...

Prof. Waldemar Wierzba: Płacimy za ?przekroczenia? tylko w przypadku świadczeń ratujących życie....

Wstęp Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) płatności za świadczenia medyczne wykonane ponad limit...

Prof. Waldemar Wierzba: Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji celów zdrowia...

Znaczenie profilaktyki onkologicznej wśród celów zdrowia publicznego Choroby nowotworowe są w Polsce jedną z głównych...

Prof. Waldemar Wierzba: Działania reformujące ochronę zdrowia w Polsce w latach 1989-2019

Wstęp Przekształcenia systemowe w Polsce jakie nastąpiły na przełomie lat 80. i 90. XX wieku...

Z epicentrum

Piszę do Państwa ze szpitala jednoimiennego, w którym od początku marca spędzam większość czasu. Przeorganizowanie szpitala...

Szacunek, odpowiedzialność i diagnostyka molekularna

Redaktor Katarzyna Pinkosz po odebraniu nagrody Medycznego Dziennikarza Roku 2018 napisała, że debatę o...