Partner
Partner
Więcej

  Artykuły autora

  Waldemar Wierzba

  doktor nauk medycznych, redaktor naczelny "Świat Lekarza"

  Nie tak się umawialiśmy, Profesorze… Prof. Władysław Grzeszczak (1953-2021)

  Nad tym numerem ?Świata Lekarza? pracowaliśmy od września. Profesor Władysław Grzeszczak z dokładnością szwajcarskiego zegarka dosyłał nam...

  Waldemar Wierzba: Dystrybucja technologii lekowych oraz technologii nielekowych w prawie polskim

  Dostęp do technologii stosowanych w opiece zdrowotnej zależy od wielu czynników i w zależności od tego, czy mamy do czynienia...

  Prof. Waldemar Wierzba: Jakość świadczeń zdrowotnych

  Jakość usług medycznych to niewątpliwie jeden z najważniejszych elementów działalności podmiotu leczniczego, (szczególnie publicznego) jak również satysfakcji...

  Prof. Waldemar Wierzba: Płacimy za ?przekroczenia? tylko w przypadku świadczeń ratujących życie. Sposób rozliczania świadczeń przez NFZ na przykładzie szpitali powiatowych 1-go poziomu referencyjnego

  Wstęp Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) płatności za świadczenia medyczne wykonane ponad limit określony w kontrakcie...

  Prof. Waldemar Wierzba: Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w realizacji celów zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki onkologicznej na przykładzie działalności fundacji MSD dla zdrowia...

  Znaczenie profilaktyki onkologicznej wśród celów zdrowia publicznego Choroby nowotworowe są w Polsce jedną z głównych przyczyn zgonów, pomimo...

  Prof. Waldemar Wierzba: Działania reformujące ochronę zdrowia w Polsce w latach 1989-2019

  Wstęp Przekształcenia systemowe w Polsce jakie nastąpiły na przełomie lat 80. i 90. XX wieku objęły cały szereg...

  Z epicentrum

  Piszę do Państwa ze szpitala jednoimiennego, w którym od początku marca spędzam większość czasu. Przeorganizowanie szpitala MSWiA w szpital jednoimienny...

  Szacunek, odpowiedzialność i diagnostyka molekularna

  Redaktor Katarzyna Pinkosz po odebraniu nagrody Medycznego Dziennikarza Roku 2018 napisała, że debatę o języku nienawiści czas...