Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Nowe konkursy w unijnym Programie Horyzont 2020

  Lekarze, placówki medyczne, uniwersytety medyczne i organizacje pozarządowe, zrzeszające pacjentów i medyków, mogą ubiegać się o fundusze na realizację projektów partnerskich w konsorcjach międzynarodowych. Propozycje wniosków będą przyjmowane do 24 października br.

  W ramach drugiej już edycji Programu IMI (Innovative Medicines Initiative) można składać wnioski, w których istotne znaczenie ma poprawa jakości opieki zdrowotnej dzięki umożliwieniu pacjentom m.in. szerszej dostępności do określonych leków, w przypadkach konkretnych chorób, np. cywilizacyjnych. Ale chodzi tu także o poprawę jakości życia pacjentów, u których zdiagnozowano wczesną fazę choroby Alzheimera. Komisja Europejska oczekuje na projekty, w których głównym celem będzie zbudowanie cyfrowej platformy monitorującej pogarszanie się stanu zdrowia pacjentów, z wykorzystaniem np. smartfonów oraz specjalnych czujników, zainstalowanych w domach osób badanych. Informacje, dostarczane przez platformę, powinny pozwolić na lepszą analizę wprowadzanych, innowacyjnych terapii osób cierpiących na demencję.

  W konsorcjach międzynarodowych, składających wnioski do konkursu, dotyczącego demencji, powinni znaleźć się m.in. lekarze neurolodzy, ale także psychiatrzy. Ważne, by w projekcie brali udział również przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym rodziny osób chorych, które mogą aktywnie wspierać naukowców w diagnostyce oraz wskazywaniu obszarów, w których poprawa jakości funkcjonowania jest szczególnie istotna.

  Programy szczepień dla wzmocnienia odporności osób starszych

  Innym zagadnieniem, któremu Komisja Europejska poświęca wiele uwagi, są szczepienia osób starszych. Z wiekiem pogarsza się system immunologiczny i zwiększa się podatność na infekcje. Dlatego konieczne jest stworzenie programu szczepień dla seniorów, tak jak dzieje się to w przypadku niemowląt i dzieci. Wnioski składane do KE powinny uwzględniać poziom zachorowalności na infekcje już w grupie osób 50 plus, ale także muszą badać odczyny immunologiczne u osób w grupie powyżej 65. r.ż. Oczekiwane jest wykorzystanie konkretnych modeli, które na podstawie symulacji wskażą sposoby obniżenia obciążenia tych grup wiekowych infekcjami.

  Poprawa diagnostyki w początkowym stadium Zespołu Sjögrena (choroby Mikulicza-Radeckiego)

  Komisja Europejska przykłada duże znaczenie do diagnostyki i profilaktyki, także konkretnych chorób, w tym autoimmunologicznych, które w większości nie są jeszcze dobrze poznane, dlatego nie można ich skutecznie leczyć. Objawy choroby Mikulicza-Radeckiego łatwo przypisać innym, niegroźnym chorobom, dlatego tak istotna jest kompleksowa diagnostyka. Równie ważne są prace nad ulepszonymi i innowacyjnymi terapiami, które pozwolą na poprawę jakości życia chorych, ale także – szansę na wydłużenie ich produktywności.

  Konieczne konsorcja międzynarodowe

  W niemal wszystkich konkursach Komisji Europejskiej zainteresowane instytucje muszą spełnić podstawowe kryterium uczestnictwa – jest to złożenie wniosku i realizacja późniejszego projektu w międzynarodowym partnerstwie.

  Do zbudowania konsorcjum niezbędny jest lider, który koordynuje prace nad aplikacją i późniejszą realizacją projektu. Teoretycznie liderem może być instytucja z Polski, jednak statystyki europejskie jednoznacznie wskazują, że największe szanse na sukces w postaci uzyskania finansowania propozycji projektowej mają konsorcja, w których koordynatorem jest instytucja z Niemiec, Francji, ale także Holandii, Hiszpanii i Włoch. Dlatego warto poszukiwać kontaktów instytucjonalnych, także dzięki udziałowi w międzynarodowych konferencjach, w konkretnych krajach UE.

  Przykład konsorcjum

  Uniwersytet Medyczny w Niemczech zamierza być koordynatorem przyszłego projektu, realizowanego w ramach Programu Horyzont 2020. Tematyka starzenia się społeczeństwa, w tym problematyka związana z kardiologią – coraz częściej dotycząca ludzi młodych, borykających się z przewlekłym stresem i depresją – stanowi bardzo dobry punkt wyjścia do poszukiwania partnerów w innych krajach UE. W ramach jednego z priorytetów można składać wnioski na działania o charakterze badawczym, ale również – profilaktycznym i edukacyjnym, skierowanym do jak najszerszej liczby odbiorców. Niemiecki uniwersytet zaprasza do współpracy instytucje badawcze, ale także konkretnych lekarzy z ośrodków medycznych z Francji, Holandii, Polski, Czech i Rumunii. Swoją ofertę współpracy upowszechnia poprzez portal Komisji Europejskiej, dedykowany poszukiwaniu partnerów (strona Cordis: Community Research and Development Information Service, zakładka: Research Partners), poszukuje też współpracowników poprzez własne kontakty naukowe.

  Bardzo dobrym przykładem poszukiwania partnerów jest również wykorzystanie istniejących już kontaktów międzyinstytucjonalnych w miastach partnerskich konkretnego ośrodka, gdzie swoją siedzibę ma przyszły lider projektu.

  Zaproszenie do współpracy szerokiego grona partnerów społecznych

  W projekcie, którego celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa, dzięki działaniom profilaktycznym lub skierowanym na udogodnienia dla osób chorych, mogą i powinni brać udział pacjenci (poprzez organizacje pozarządowe), ale także rodziny osób chorych oraz uczniowie i studenci, głównie szkół medycznych. Chociaż te grupy nie muszą być uznawane za partnerów projektu, to mogą i powinny być wpisane we wniosku projektowym jako partnerzy społeczni, dzięki którym realizacja projektu przyniesie konkretną wartość dodaną.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Bożena Stasiak ze Świata Lekarza z wyróżnieniem specjalnym. Za książki o medycynie

  Bożena Stasiak otrzymała Wyróżnienie Specjalne za cykl książek o medycynie. Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia doceniło walory edukacyjne książek i prostotę przekazu. Bożena Stasiak zapowiada...

  Świat Lekarza z honorowym tytułem Wielkiego Edukatora. „Uczymy się od Mistrzów!”

  W uznaniu za wysokie walory edukacyjne artykułów przekazujących najnowszą wiedzę medyczną w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowy...

  Już wkrótce posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Pediatrii

  Parlamentarny Zespół ds. Pediatrii został powołany 7 października 2022r. Stworzyła go lekarka – posłanka Katarzyna Sójka, wsparło ją 26 posłów ze wszystkich ugrupowań sejmowych....

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D