DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Świat Lekarza 5 (64) 2018

Elektroterapia w kardiologii ? nowe trendy

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Kalarusem, kierownikiem Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca I Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu...

Oceniamy według przejrzystej metodologii

Z dr. Romanem Topór-Mądrym, prezesem AOTMiT, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Jakie będą priorytety AOTMiT na najbliższe pół roku? Wśród zadań realizowanych...

Inwestuj w zdrowie!

Pierwszy raport o spółkach biotechnologicznych dla lekarzy i inwestorów - Lipiec 2018 Paweł Kruś ?Świat lekarza? Stara prawda życiowa...

Postępowanie z pacjentami pijącymi alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionymi od alkoholu w podstawowej opiece zdrowotnej

Osoby nadmiernie pijące często nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń i ryzyka nadużywania alkoholu. Podczas wizyty w POZ nie szukają...

Najnowsze trendy i perspektywy w zwalczaniu chorób sercowo-naczyniowych ? nanotechnologie, obrazowanie i komórki macierzyste

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz | Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Choroby krążenia powodują około 53...

Projekt RAMCIP ? robotyka w opiece długoterminowej nad chorymi z otępieniem (EU grant Horizon 2020)

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak | Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M....

Inwestycje w Polsce to priorytet dla Grupy Servier

Milion Polaków, cierpiących na choroby serca, cukrzycę czy depresję, przyjmuje leki firmy Servier. A co najważniejsze, niemal wszystkie...

Precyzja podań dotętniczych do mózgu poprzez zastosowanie obrazowania w czasie rzeczywistym w MRI

DR HAB. N. MED. Mirosław Janowski | John Hopkins University ? Baltimore (USA), Instytut Medycyny Doświadczalnej i klinicznej...