DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Przełomowa metoda postępowania w krótkowzroczności u dzieci

Podziel się treścią:

 

Na początku maja HOYA Vision Care podsumowała pionierskie sześcioletnie kontynuacyjne badanie kliniczne dotyczące stosowania soczewek okularowych MiYOSMART. Wyniki wskazują na utrzymującą się długotrwałą skuteczność soczewek w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci.

Podczas konferencji Stowarzyszenia na rzecz Badań nad Wzrokiem i Okulistyki (Association for Research in Vision and Ophthalmology, ARVO), która odbyła się w maju w Denver (USA) firma HOYA Vision Care, lider w zakresie innowacyjnych technologii optycznych, opublikowała wyniki sześcioletniego kontynuacyjnego badania klinicznego dotyczącego swoich nagradzanych soczewek okularowych MiYOSMART.  Jest  to  rewolucyjna soczewka okularowa wykorzystująca opatentowaną Technologię Wielosegmentowego Rozogniskowania D.I.M.S (Defocus Incorporated Multiple Segments). Soczewka koryguje wadę wzroku na całej swojej powierzchni  oraz ma  terapeutyczną strefę optyczną w kształcie pierścienia, w celu spowolnienia postępu krótkowzroczności. Rozmieszczone naprzemiennie obszary zapewniające normalną percepcję wzrokową z wyspami krótkowzrocznego rozogniskowania  zapewniają  wyraźne widzenie i jednoczesną kontrolę krótkowzroczności.  Wprowadzone w 2018 r. na rynek światowy soczewki okularowe MiYOSMART zostały  opracowane  we  współpracy z Politechniką w Hongkongu.

Podczas konferencji prof. Carly Lam z Centrum Badań nad Krótkowzrocznością (Centre for Myopia Research) Politechniki w Hongkongu  (Hong  Kong  Polytechnic  University),   prowadząca   badanie, przedstawiła obiecujące wyniki sześcioletniego  badania  klinicznego. W badaniu wzięło udział 90 dzieci z Azji. Ocenie poddawano progresję krótkowzroczności u dzieci noszących soczewki okularowe MiYOSMART  firmy  HOYA  Vision Care. Warto podkreślić, że te wyniki stanowią uzupełnienie poprzedniego  trzyletniego  badania  kontynuacyjnego1, które było z kolei przedłużeniem dwuletniego randomizowanego badania z grupą kontrolną.2 W podsumowaniu badania dwuletniego, opublikowanego w czasopiśmie ?British Journal of Ophthalmology”, przedstawiono niezbite dowody na skuteczność tych soczewek w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci w wieku 8-13 lat. Co więcej, rezultaty uzyskane w ramach tego sześcioletniego badania kontynuacyjnego dowiodły, że działanie soczewek okularowych MiYOSMART w zakresie kontroli krótkowzroczności utrzymuje się w czasie w przypadku dzieci noszących te soczewki. Potwierdzono również, że u pacjentów, którzy przestali nosić soczewki okularowe MiYOSMART, nie występuje tzw. efekt odbicia względem początkowej progresji krótkowzroczności podczas dwuletniego randomizowanego badania z grupą kontrolną ani w porównaniu z populacją ogólną.

? To sześcioletnie badanie kliniczne soczewek okularowych MiYOSMART, będące jak dotąd najdłuższym przeprowadzonym badaniem  dotyczącym  soczewek do kontroli krótkowzroczności, wykazało utrzymywanie się w zakresie spowalniania progresji krótkowzroczności, a to rewelacyjna wiadomość ? stwierdziła Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs w HOYA Vision Care. ? Badanie to przyniosło również odpowiedź na inne kluczowe pytanie zadawane przez okulistów, dotyczące efektu odbicia w przypadku tych soczewek. Bardzo cieszy nas fakt, że badanie dowiodło, iż w przypadku zaprzestania stosowania soczewek MiYOSMART efekt odbicia nie występuje. Celem HOYA Vision Care jest bycie liderem w opracowaniu bezpiecznej i skutecznej metody postępowania z narastającym problemem, jakim jest krótkowzroczność u dzieci ? podkreśliła Natalia Vlasak.

FOT. ARCHIWUM HOYA VISION CARE

Okuliści zwracają uwagę, że krótkowzroczność stanowi coraz większy problem zdrowotny na świecie, przewidują, że do 2050 r.3  będzie dotyczyła  prawie  50% światowej populacji. Mówią wręcz o epidemii krótkowzroczności  jako chorobie cywilizacyjnej,  ponieważ jest ona związana ze stylem życia. Do tego przyczyniła się również pandemia COVID-19: nauka zdalna i spędzanie wolnego czasu w zamkniętych pomieszczeniach. Dzieci, zamiast wyjść na spacer czy na rower, siedziały przed ekranami komputerów bądź telefonów.

Soczewki okularowe MiYOSMART zapewniają dzieciom ostre widzenie i wyglądają jak standardowe soczewki okularowe. Od 2018 r. z soczewek okularowych MiYOSMART skorzystało już milion pacjentów w ponad 30 krajach.4

Zastrzeżenie dotyczące produktu: soczewka MiYOSMART nie została dopuszczona do stosowania w kontroli krótkowzroczności we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, i nie jest obecnie dostępna w sprzedaży we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych.

PIŚMIENNICTWO

  1. Lam CSY, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study. British Journal of Ophthalmology. Pierwsza publikacja online: 17 marca 2021 r. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664
  2. Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. British Journal of Ophthalmology. Pierwsza publikacja online: 29 May 2019. doi: 10.1136/bjo-phthalmol-2018-313739
  3. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Amerykańska Akademia Okulistyczna (American Academy of Ophthalmology) 2016;05(123,5):1036-42
  4. Na podstawie liczby soczewek sprzedanych przez HOYA ? dane sprzedażowe wg stanu na luty 2022 r. Wyniki mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi użytkownikami
Świat Lekarza
Świat Lekarza
Świat Lekarza to opiniotwórcze pismo, portal i platforma medialna, skierowana do lekarzy, poruszająca tematykę systemu ochrony zdrowia oraz poszczególnych dziedzin medycyny, m.in. kardiologii, onkologii, pulmonologii, urologii, diabetologii, okulistyki, chorób rzadkich.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D