Partner
Partner
Więcej

  Tag: okulistyka

  Prof. IPCZD dr hab. Wojciech Hautz: Najczęstsze zaburzenia wzroku u dzieci i młodzieży

  Problem krótkowzroczności u dzieci znacznie nasilił się w ostatnich latach. Ponadto, obserwujemy inny, poważny pro­blem, i to...

  Prof. Marcin Stopa: Odwarstwienie siatkówki trzeba leczyć jak najwcześniej

  Typowe objawy odwarstwienia siatkówki to samoistne błyski, tzw. fotopsje oraz pojawienie się dużych ilości latających "muszek", mętów....

  Prof. Bożena Romanowska-Dixon: Jakość życia pacjentów z nowotworami narządu wzroku

  Wybór leczenia nowotworu gałki ocznej czasami jest podyktowany jakością życia, chociaż nie zawsze taki wybór jest możliwy....

  Prof. Bożena Romanowska-Dixon: Wyzwania w okulistyce

  Istotnym wyzwaniem dla Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jest edukacja: zarówno pacjentów, jak i młodych okulistów. Ważnym problemem jest...

  Miedzykontynentalna telechirugia okulistyczna w WIM

  Rozwój techniki, jak również pandemia COVID, spowodowały w ostatnich latach postęp w telemedycynie oraz upowszechnienie jej stosowania....

  Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

  Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia...

  Dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, prof. UML: Wcześniej rozpoznać chorobę

  Wczesne wykrycie retinopatii cukrzycowej ma ogrom­ne znaczenie, bo podjęte w porę leczenie w ponad 90 proc. może...

  Dr n. med. Rafał Nowak: Niedrożność dróg łzowych

  ?Niedrożność dróg łzowych: podstawy diagnostyki i leczenia? to całościowe opra­cowanie, obejmujące aktualną wie­dzę dotyczącą embriologii, anatomii, fizjologii...