Partner
Partner
Więcej

  Tag: alkoholizm

  Zaproszenie na Światowy Kongres Badań nad Alkoholem i Alkoholizmem

  Szanowni Państwo. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego chcielibyśmy poinformować o Międzynarodowej Konferencji Naukowej 2nd World Congress on...

  Postępowanie z pacjentami pijącymi alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionymi od alkoholu w podstawowej opiece zdrowotnej

  Osoby nadmiernie pijące często nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń i ryzyka nadużywania alkoholu. Podczas wizyty w POZ nie szukają...

  Wprowadzenie w Polsce standardów diagnostyki FASD

  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi działania zmierzające do sformułowania krajowych standardów diagnostycznych we współpracy z polskimi...

  FASD – Alkohol i ryzyko szkód zdrowotnych

  FASD - Skala tego problemu jest ogromna. Szacuje się, że w Polsce 2 proc. uczniów nauczania początkowego ma...

  Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu

  18 maja br. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Katedrą i Kliniką Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowała...

  Alkoholowy zespół abstynencyjny

  Zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych, które wynikają z nagłego odstawienia alkoholu. Może objawiać się wzrostem temperatury...

  Farmakologiczne metody stosowane w terapii uzależnienia od alkoholu

  Do niedawna leczenie farmakologiczne osób uzależnionych od alkoholu ograniczało się do terapii alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz zaburzeń...

  Szykują się zmiany w psychiatrii

  Rozmowa z dr. hab. n. med. prof. nadzw. Piotrem Gałeckim z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, konsultantem...