DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: alkoholizm

Zaproszenie na Światowy Kongres Badań nad Alkoholem i Alkoholizmem

Szanowni Państwo. W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego chcielibyśmy poinformować o Międzynarodowej Konferencji Naukowej 2nd World Congress on...

Postępowanie z pacjentami pijącymi alkohol ryzykownie, szkodliwie i uzależnionymi od alkoholu w podstawowej opiece zdrowotnej

Osoby nadmiernie pijące często nie zdają sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń i ryzyka nadużywania alkoholu. Podczas wizyty w POZ nie szukają...

Wprowadzenie w Polsce standardów diagnostyki FASD

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) prowadzi działania zmierzające do sformułowania krajowych standardów diagnostycznych we współpracy z polskimi...

FASD – Alkohol i ryzyko szkód zdrowotnych

FASD - Skala tego problemu jest ogromna. Szacuje się, że w Polsce 2 proc. uczniów nauczania początkowego ma...

Medyczne aspekty uzależnienia od alkoholu

18 maja br. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Katedrą i Kliniką Psychiatryczną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowała...

Alkoholowy zespół abstynencyjny

Zespół abstynencyjny jest stanem zaburzeń somatycznych i psychicznych, które wynikają z nagłego odstawienia alkoholu. Może objawiać się wzrostem temperatury...

Farmakologiczne metody stosowane w terapii uzależnienia od alkoholu

Do niedawna leczenie farmakologiczne osób uzależnionych od alkoholu ograniczało się do terapii alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz zaburzeń...

Szykują się zmiany w psychiatrii

Rozmowa z dr. hab. n. med. prof. nadzw. Piotrem Gałeckim z Kliniki Psychiatrii Dorosłych UM w Łodzi, konsultantem...