DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: choroby serca

Pod naszym patronatem: Kardiolinia.pl

Kardiolinia.pl, czyli Centrum Edukacji i Wparcia Pacjenta z Niewydolnością Serca to platforma edukacyjna stworzona przez Asocjację Niewydolności...

Polska odstaje od Europy w kwestii przeżywalności po wyleczonym zawale

Rehabilitacja kardiologiczna jest dostępna w 39 z 44 (88,6 proc.) krajów europejskich, co oznacza bardzo wysoki odsetek...

Prof. Ewa Mrukwa-Kominek: Choroby serca widać w oczach

Związek chorób kardiologicznych z chorobami oczu odnosi się przede wszystkim do schorzeń na tle naczyniowym, miażdżycowym, zakrzepowo-zatorowym....

Zastosowanie porównawczej hybrydyzacji genomowej do mikromacierzy (aCGH) w diagnostyce prenatalnej wad serca

Prelegentka: mgr Katarzyna Sobecka | Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka Wrodzone wady serca (ang. congenital heart disease,...

COPERNICUS 2018 dla prof. Piotra Ponikowskiego

Prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz prof. Stefan Anker ze szpitala...

Udar mózgu – zapobieganie. Debata

Migotanie przedsionków, arytmia, pozornie zaliczane do łagodnych, czasami nawet bezobjawowych, mogą prowadzić do najgroźniejszego powikłania, jakim jest...

Sieroce choroby układu krążenia

Sieroce choroby to inaczej choroby rzadkie, o małym rozpowszechnieniu, dotykające w populacji 1 osobę na 2000. Są to schorzenia...