DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: gastroenterologia

Dr hab. n. med. Irena Ciećko-Michalska: Choroby wątroby i inne schorzenia

Do gastroenterologów kierują pacjentów lekarze zajmujący się schorzeniami metabolicznymi, diabetolodzy, kardiolodzy, reumatolodzy. Wynika to z szerokiego spektrum...

Dr n. med. Anna Pietrzak: Mikrobiota w chorobie uchyłkowej

Za objawy choroby uchyłkowej odpowiadają zmiany mikrobioty jelitowej. Dochodzi do niej z powodu nieadekwatnej diety, czynników środowiskowych,...

Choroba prezesa (lub dyrektora)

Chociaż tylko niektórzy zostają prezesami  czy dyrektorami, to schorzenie może dotknąć każdego z nas. No, może nie...

Prof. Grażyna Rydzewska: Dbajmy o skład mikrobioty jelitowej w czasach pandemii ...

Wiedzieliśmy o wpływie osi jelito-mikrobiota-płuca w POChP, a przecież w najcięższe przypadki COVID-19 to właśnie ciężkie, śródmiąższowe...

Dr Anna Pietrzak: Przewlekła choroba uchyłkowa w dobie COVID-19

Każdy pacjent z objawową niepowikłaną chorobą uchyłkową oraz po przebytym zapaleniu uchyłków wymaga systematycznego, długotrwałego leczenia. Poza...

Kwas masłowy pomocny w chorobach jelit

ROZMOWA Z PROF. DR HAB. GRAŻYNĄ RYDZEWSKĄ, PREZESEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA GASTROENTEROLOGII, KIEROWNIKIEM KLINIKI GASTROENTEROLOGII Z PODODDZIAŁEM LECZENIA...

Brak opieki koordynowanej się nie opłaca

Dr Jerzy Gryglewicz, EKSPERT OCHRONY ZDROWIA, UCZELNIA ŁAZARSKIEGO W 2016 roku Uczelnia Łazarskiego opublikowała raport ?Gastroenterologia ?...

Program zmniejszy koszty społeczne i zapobiegnie wykluczeniu

Dr Krzysztof Ostrowski, PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU DS. PRAW PACJENTÓW SEJMU VIII KADENCJI Jeśli chodzi o leczenie pacjentów z...