DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Komisja Zdrowia

Senator Beata Małecka-Libera: Poprawa systemu ochrony zdrowia wymaga zmiany sposobu finansowania

Jeśli chcemy usprawnić system, nakła­dy powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe. Strumień pieniędzy powinien być skierowany na...