DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Nóż cybernetyczny

Innowacyjna radioterapia ? czy wykorzystujemy jej potencjał w walce z rakiem?

Istnieje wiele barier geograficznych, organizacyjnych, prawnych i jakościowych, które utrudniają dostęp chorym do optymalnego leczenia onkologicznego, pomimo...

Leczenie drżennej postaci choroby Parkinsona

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Miszczykiem, kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii ? Instytucie im. Marii...

CyberKnife – nowoczesna radioterapia w onkologii

W Polsce w trzech ośrodkach onkologicznych funkcjonują aparaty CyberKnife. Ta technologia powinna znaleźć się w koszyku świadczeń...

Nowoczesne narzędzia radioterapii – rok przeszły niedokonany

Przełom listopada i grudnia obfitował w debaty poświęcone problemom do rozwiązania w Nowym Roku 2014. Pojawił się m. in. problem...

CyberKnife – tam, gdzie potrzebna jest precyzja

O zaletach technologii CyberKnife opowiada prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk, kierownik Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii...

CyberKnife – celowanie w guza

Wiązki promieniowania precyzyjnie trafiają w nowotwór, nie uszkadzając sąsiadującej zdrowej tkanki. Umożliwia to leczenie guzów zlokalizowanych w...