Partner
Partner
Więcej

  Tag: Nóż cybernetyczny

  Innowacyjna radioterapia ? czy wykorzystujemy jej potencjał w walce z rakiem?

  Istnieje wiele barier geograficznych, organizacyjnych, prawnych i jakościowych, które utrudniają dostęp chorym do optymalnego leczenia onkologicznego, pomimo...

  Leczenie drżennej postaci choroby Parkinsona

  Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Miszczykiem, kierownikiem Zakładu Radioterapii w Centrum Onkologii ? Instytucie im. Marii...

  CyberKnife – nowoczesna radioterapia w onkologii

  W Polsce w trzech ośrodkach onkologicznych funkcjonują aparaty CyberKnife. Ta technologia powinna znaleźć się w koszyku świadczeń...

  Nowoczesne narzędzia radioterapii – rok przeszły niedokonany

  Przełom listopada i grudnia obfitował w debaty poświęcone problemom do rozwiązania w Nowym Roku 2014. Pojawił się m. in. problem...

  CyberKnife – tam, gdzie potrzebna jest precyzja

  O zaletach technologii CyberKnife opowiada prof. dr hab. n. med. Leszek Miszczyk, kierownik Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii...

  CyberKnife – celowanie w guza

  Wiązki promieniowania precyzyjnie trafiają w nowotwór, nie uszkadzając sąsiadującej zdrowej tkanki. Umożliwia to leczenie guzów zlokalizowanych w...