DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: OCT

Dr n. med. Dorota Maria Kaczmarek: Platforma FORUM firmy ZEISS ? nowoczesne narzędzie do precyzyjnej diagnostyki i planowania terapii

Obrzęk w przebiegu wysiękowej postaci AMD to jedno z najczęstszych wskazań do wykonania OCT. Platforma ZEISS FORUM...

Nowoczesne obrazowanie wewnątrzwieńcowe ? czy poprawi rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca?

Prelegent: dr n. med. Paweł Gąsior | KLINIKA Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca, Śląski Uniwesyetet Medyczny w Katowicach, Górnośląskie...

Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii w diagnostyce i monitorowaniu jaskry

? na podstawie przykładowych wyników badań swept source OCT Optyczna koherentna tomografia (OCT) to technika obrazowania wykorzystywana w...

Nowe możliwości obrazowania dna oka w optycznej koherentnej tomografii (OCT)

Pierwsze obrazy tkanek, w tym także siatkówki, z zastosowaniem optycznej koherentnej tomografii (OCT) uzyskano in vitro już ponad...