Partner
Partner
Więcej

  Tag: POChP

  Dr n. med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska: Wyzwania dla polskiej pulmonologii

  W grudniu 2022 roku powołaliśmy Koalicję Zdrowe Płuca, do której przystąpiło 20 organizacji i instytucji. Celem Koalicji...

  Dr hab. Tadeusz M. Zielonka: Wpływ zanieczyszczenia powietrza na układ oddechowy

  Lekarze od lat informują pacjentów o tym, aby m.in. monitorowali stężenia alergenów w powietrzu. Dzięki temu alergicy...

  Prof. Śliwiński: Mamy nową jednostkę chorobową: post-COVID

  Sądzę, że u ok. 10 proc. chorych, którzy przebyli COVID-19, można spodziewać się długotrwałych skutków - mówi prof. Paweł Śliwiński, kierownik II Kliniki Chorób Płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, prezesem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

  Prof. Paweł Śliwiński: Połączenie LABA i LAMA zapewnia maksymalne poszerzenie dróg oddechowych

  Dla chorych na POChP mamy do dyspozycji dwie grupy leków rozszerzających oskrzela. Pierwsza to leki beta-2 agonistyczne,...

  Prof. Adam Antczak: Teleporady w pulmonologii to nieporozumienie

  Za pomocą teleporady można spróbować ocenić stan pacjenta, którego doskonale znamy od lat. Jednak generalnie chory na...

  Nasza firma trochę inaczej patrzy na świat medycyny

  Z Oliverem Koehncke, dyrektorem generalnym Behringer Ingelheim Polska, rozmawia Paweł Kruś. Objęcie refundacją trzech leków z grupy flozyn...

  POChP to śmiertelna i wciąż mało znana nawet lekarzom choroba

  Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Adamem Antczakiem,Kierownikiem Kliniki Pulmonologii Ogólnej i OnkologiiUniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mam...

  Długoterminowa terapia chorych na POChP

  Rozmowa z prof. Pawłem Śliwińskim, Kierownikiem II Kliniki Chorób Płuc w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, Prezesem...