DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: prof. Bożena Romanowska-Dixon

Prof. Bożena Romanowska-Dixon: Jakość życia pacjentów z nowotworami narządu wzroku

Wybór leczenia nowotworu gałki ocznej czasami jest podyktowany jakością życia, chociaż nie zawsze taki wybór jest możliwy....

Prof. Bożena Romanowska-Dixon: Wyzwania w okulistyce

Istotnym wyzwaniem dla Polskiego Towarzystwa Okulistycznego jest edukacja: zarówno pacjentów, jak i młodych okulistów. Ważnym problemem jest...

Prof. Bożena Romanowska-Dixon: Nowoczesne metody postępowania w przypadku guzów wewnątrzgałkowych

U osób dorosłych najczęstszym   nowotworem  wewnątrzgałkowym  jest przerzut z innego nowotworu do błony naczyniowej. W 90 proc. przypadków guzy zlokalizowane są w...

Prof. Bożena Romanowska-Dixon: Wyzwania w onkologii okulistycznej

Największym problemem nie jest leczenie miejscowe guza. Wyzwanie stanowi leczenie choroby przerzutowej. Nie ma skutecznych metod leczenia...