DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: Senator Beata Małecka-Libera

Senator Beata Małecka-Libera:  Zacznijmy od pokazania zmian kierunkowych

Wyzwania dotyczące systemu ochrony zdrowia, które stoją przed nowym rządem, są ogromne. Najważniejsze, moim zdaniem, są dwa...

Senator Beata Małecka-Libera: Poprawa systemu ochrony zdrowia wymaga zmiany sposobu finansowania

Jeśli chcemy usprawnić system, nakła­dy powinny być co najmniej dwukrotnie wyższe. Strumień pieniędzy powinien być skierowany na...

Kompleksowe leczenie raka trzustki: konieczność powołania ośrodków specjalistycznych – debata Świata Lekarza i CSK MSWiA z ministrem Miłkowskim

Rak trzustki to dziś jedno z największych wyzwań. W ostatnim czasie pojawiają się jednak coraz skuteczniejsze metody...

Współczesne wyzwania dziecięcej hematologii i onkologii

W konferencji pt. ?Współczesne wyzwania dziecięcej hematologii i onkologii?, która odbyła się 15 września 2021 r. w...

Bezpieczeństwo lekowe i opieka farmaceutyczna

Podczas posiedzenia 3 sierpnia 2021, Komisja Zdrowia Senatu RP dyskutowała nad bezpieczeństwem lekowym Polski w świetle nowelizacji...