DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Posłanka Violetta Porowska: Opieka koordynowana w cukrzycy typu 2 zmieniła model leczenia

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

W przypadku cukrzycy typu 2 – nie bę­dzie wizyty raz w roku u diabetologa, tylko komplek­sowa porada raz w roku w POZ, a lekarz POZ będzie mógł zawsze wysłać pacjenta do diabetologa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Koniec z niepotrzebnymi wi­zytami u specjalistów – mówi posłanka Violetta Porowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów.

Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów był zdecydowanym liderem zmian w ochronie zdrowia w 8. kadencji Sejmu. To podczas jego posiedzeń wypracowywano model opieki koordynowanej m.in. w urologii, reumatologii. Zespół stworzył dr Krzysztof Ostrowski, który niestety nie wszedł do Sejmu 9. kadencji i przekazał Pani prowadzenie prac w kolejnych latach.

Po czterech latach mogę powiedzieć, że jestem dumna z poziomu merytorycznego prac Zespołu. Moim priorytetem były sprawy diabetologii, dokoń­czenie przełomu w leczeniu cukrzycy, który wpro­wadziliśmy w ostatnich latach.

Polacy mają dostęp do najnowszych leków i telemonitoringu cukrzycy na światowym poziomie. Pani skupiła się na pracach Zespołu Parlamentarnego nad dostępem do lekarzy specjalistów, bez których stosowanie najnowszych leków nie jest możliwe.

Skoncentrowaliśmy się na wypracowaniu modelu opieki koordynowanej w cukrzycy typu 2 i określe­niu sytuacji, w których chory powinien być skiero­wany do diabetologa w AOS. Z założenia, w opiece koordynowanej lekarz rodzinny będzie ściśle współpracował ze specjalistą diabetologiem i konsulta­cja diabetologiczna będzie odbywała się w POZ. To tam, na podstawowym poziomie, musi być zagwa­rantowany szybki dostęp do diabetologa.

Raz w roku pacjent z cukrzycą typu 2 powinien mieć zagwarantowaną wizytę kompleksową. Na czym ona polega?

Przede wszystkim, podczas takiej wizyty kontrolo­wana jest skuteczność ordynowanych leków i do­brostan pacjenta. To też jest moment, kiedy może nastąpić zmiana terapii. I co ważne, każdego roku pacjent będzie miał możliwość skorzystania z edu­kacji ogólnodiabetologicznej i dietetycznej.

Który z elementów opieki koordynowanej w cukrzycy typu 2 jest dla Pani najważniejszy?

Zmieniliśmy model opieki na szybki i skuteczny. Opieka koordynowana nad pacjentami z cukrzycą typu 2 z założenia ma zapewnić opiekę nad nimi w POZ. Takich chorych jest ponad 3 miliony, to zja­wisko masowe, muszą mieć zapewnioną opiekę bli­sko domów. To tam będą możliwe konsultacje ze współpracującym diabetologiem. Do tej pory cho­rzy byli automatycznie kierowani do poradni diabe­tologicznej, w której czekały na nich głównie kolejki. Zaczynali leczenie bardzo późno.

Co gorsze, wydłużali kolejki do diabetologa dla osób z cukrzycą typu 1.

Podsumuję: w przypadku cukrzycy typu 2 – nie bę­dzie wizyty raz w roku u diabetologa, tylko komplek­sowa porada raz w roku w POZ, a lekarz POZ będzie mógł zawsze wysłać pacjenta do diabetologa, jeśli zajdzie taka potrzeba. Koniec z niepotrzebnymi wi­zytami u specjalistów – na tym polega istota zmia­ny wypracowanej przy udziale mojego Zespołu Par­lamentarnego.

Rozmawiał: Paweł Kruś

blank
Paweł Kruś
Paweł Kruś
Wydawca Świata Lekarza i specjalistycznych portali dla lekarzy. Organizator debat, konferencji i krajowych oraz międzynarodowych akcji profilaktycznych (m.in. badań poziomu hemoglobiny glikowanej i poziomu cholesterolu u dzieci). Przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Dziennikarz medyczny, laureat m.in. Nagrody dr. Władysława Biegańskiego, wyróżnienia Nagrody Św. Kamila i tytułu „Zasłużonemu - Polskie Towarzystwo Lekarskie” oraz medalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy i Ukraińskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D