Partner
Partner
Więcej

  Poseł Rajmund Miller: Z otyłością trzeba walczyć bardziej skutecznie

  Choć coraz głośniej mówi się, że otyłość jest chorobą, wciąż wiele osób nie uświadamia sobie, że otyłość wiąże się z takimi chorobami jak nadciśnienie tętnicze, niewy­dolność serca, cukrzyca, hipercholesterolemia, że może zwiększać ryzyko niektórych nowotworów. Jestem leka­rzem, więc bardzo leżą mi na sercu te problemy – mówi poseł Rajmund Miller, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Publicznego.

  Od lat zabiega Pan o popularyzację działań na rzecz zapobiegania i zwalczania nadwagi i otyłości w naszym społeczeństwie, był Pan przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości, współautorem specjalnego programu w tym zakresie. Z jakim skutkiem? Z tego, co wiem, niełatwo było przebijać się z nim w Sejmie, co może dziwić, bo program był świetnie skonstruowany, przejrzysty i dawał gotowe rozwiązania.

  Otóż to. Uwzględniliśmy w nim potrzeby różnych grup społecznych, każdej proponując inne założenia. Opraco­wując je, konsultowaliśmy się z kilkoma instytucjami i organizacjami, m.in. z Instytutem Żywności i Żywienia, któ­rego niestety już nie ma. Proponowaliśmy, aby powołać międzyresortowy zespół, który zająłby się opracowaniem strategii działania dotyczącego profilaktyki oraz leczenia nadwagi i otyłości. W składzie zespołu znalazłyby się: Mi­nisterstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Sportu. Bo tylko takie kompleksowe działa­nia mogłyby przynieść pożądane efekty.

  W programie znalazły się bardzo szczegółowe, konkretne zalecenia, np. dotyczące darmowych posiłków dla dzieci w wieku szkolnym.

  Mieliśmy gotowe jadłospisy, zaproponowane przez In­stytut Żywności i Żywienia, który wie, jak takie posił­ki w szkołach powinny wyglądać, żeby to była dobrze zbilansowana dieta. Zresztą to samo dotyczyło dzie­ci w przedszkolach, kobiet w ciąży i dla seniorów. Mieli­śmy pomysł na zajęcia edukacyjne dla różnych grup wie­kowych, na współpracę z samorządami, które na swoim terenie mogłyby zachęcać mieszkańców do aktywności fizycznej. Proponowaliśmy również, aby np. w ramach uniwersytetów trzeciego wieku odbywały się zajęcia edu­kacyjne połączone z badaniami profilaktycznymi. Jedną z naszych propozycji było ponadto, aby w każdym mie­ście wojewódzkim istniała placówka, w której mogłoby się odbywać leczenie bariatryczne.

  Mieliśmy, proponowaliśmy… Program jest, można powiedzieć − gotowiec, tylko nie został wprowadzony. Chociaż może nie do końca. W 2021 r. pojawiło się rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie „Kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej, KOS-BAR”.

  Po pierwsze, to program pilotażowy, obejmujący tylko kilka województw. Po drugie, dotyczy już określonej jed­nostki chorobowej – otyłości olbrzymiej, a chirurgia bariatryczna to ostatni element działań, ostatni moment, żeby zająć się otyłością. A mnie chodzi o to, żeby głównie skupić się na profilaktyce, a nie na likwidowaniu skutków. Koszty społeczne nieleczonej otyłości są ogromne i bio­rąc pod uwagę, że tyjemy na potęgę, a polskie dzieci tyją najbardziej w Europie, perspektywy są tragiczne. To wi­dać w statystykach. Już dziś nadwagę ma trzech na pię­ciu dorosłych Polaków.

  Choć coraz głośniej mówi się, że otyłość jest chorobą, wciąż wiele osób nie uświadamia sobie, że otyłość wiąże się z takimi chorobami jak nadciśnienie tętnicze, niewy­dolność serca, cukrzyca, hipercholesterolemia, że może zwiększać ryzyko niektórych nowotworów. Jestem leka­rzem, więc bardzo leżą mi na sercu te problemy.

  I mimo że tak trudno walczyć z nadwagą i otyłością w Sejmie, nadal będzie Pan to robił?

  Oczywiście. Bo to jak najbardziej słuszny kierunek.

  Rozmawiała: Bożena Stasiak

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Ciśnienie tętnicze #podkontrolą

  Problem nadciśnienia tętniczego dotyczy już 12 milionów Polaków. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do groźnych powikłań, m.in. niewydolności i zawału serca, udaru mózgu. Dlaczego...

  Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2023 rok

  W związku ze stałym rozwojem technologii i coraz nowocześniejszych sposobów podawania insuliny, w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wpro­wadziliśmy zapis, że hybrydowe pompy insulinowe dzia­łające...

  Prof. dr hab. Leszek Czupryniak: Kosmiczna technologia

  W klinice, w której pracuję, każdemu pacjentowi z noworozpoznaną cukrzycą typu 1, zakładamy system Libre, by pokazać, jak może szybko nauczyć się swojej choroby,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D