Więcej

    Tag: Federacja Pacjentów Polskich

    E-recepta, dodatkowe funkcjonalności w czasie pandemii.

    W obliczu nasilającej się pandemii COVID-19, powodującej trudności w zapewnieniu opieki nad pacjentami niecovidowymi (szczególnie pacjentami z...

    To nie jest wina pacjenta, że zachorował

    Stanisław Maćkowiak | Federacja Pacjentów Polskich Leki w chorobach rzadkich powinny być finansowane z budżetu: może być to...