Partner
Partner
Więcej

  Tag: IV KONFERENCJA Senat RP 2018

  Najnowsze trendy i perspektywy w zwalczaniu chorób sercowo-naczyniowych – nanotechnologie, obrazowanie i komórki macierzyste

  Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz | Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Choroby krążenia powodują około 53...

  Projekt RAMCIP – robotyka w opiece długoterminowej nad chorymi z otępieniem (EU grant Horizon 2020)

  Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak | Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M....

  Precyzja podań dotętniczych do mózgu poprzez zastosowanie obrazowania w czasie rzeczywistym w MRI

  DR HAB. N. MED. Mirosław Janowski | John Hopkins University – Baltimore (USA), Instytut Medycyny Doświadczalnej i klinicznej...

  Naprawa układu nerwowego poprzez wymianę gleju

  Dr n. med. Piotr Walczak | John Hopkins University – Baltimore (USA), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Głównym celem naszego...

  Pierwsze kliniczne próby dotętniczego leczenia glejaków złośliwych pod kontrolą MRI

  Dr n. med. Michał Zawadzki | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Wszystkie patologie mózgu,...

  Międzynarodowa współpraca naukowa w zakresie neurotechnologii, neuroedukacji oraz diagnozy i leczenia chorób mózgu

  Prof. dr hab. Wiesław L. Nowiński | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | University of Washington –...

  „Czapeczka” (kap) szansą dla chorych na raka

  Rozmowa z prof. Edwardem Darżynkiewiczem, kierownikiem Laboratorium Ekspresji Genu Wydziału Fizyki oraz Interdyscyplinarnego Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej w Centrum...

  Poszukiwanie mechanizmów komórkowych i molekularnych, uszkodzenia mieliny i oligodendrocytów w stwardnieniu rozsianym

  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj | Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stwardnienie rozsiane (SM) to...