DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: IV KONFERENCJA Senat RP 2018

Najnowsze trendy i perspektywy w zwalczaniu chorób sercowo-naczyniowych ? nanotechnologie, obrazowanie i komórki macierzyste

Prof. dr hab. n. med. Maciej Kurpisz | Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu Choroby krążenia powodują około 53...

Projekt RAMCIP ? robotyka w opiece długoterminowej nad chorymi z otępieniem (EU grant Horizon 2020)

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak | Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M....

Precyzja podań dotętniczych do mózgu poprzez zastosowanie obrazowania w czasie rzeczywistym w MRI

DR HAB. N. MED. Mirosław Janowski | John Hopkins University ? Baltimore (USA), Instytut Medycyny Doświadczalnej i klinicznej...

Naprawa układu nerwowego poprzez wymianę gleju

Dr n. med. Piotr Walczak | John Hopkins University ? Baltimore (USA), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Głównym celem naszego...

Pierwsze kliniczne próby dotętniczego leczenia glejaków złośliwych pod kontrolą MRI

Dr n. med. Michał Zawadzki | Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Wszystkie patologie mózgu,...

Międzynarodowa współpraca naukowa w zakresie neurotechnologii, neuroedukacji oraz diagnozy i leczenia chorób mózgu

Prof. dr hab. Wiesław L. Nowiński | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | University of Washington ?...

?Czapeczka? (kap) szansą dla chorych na raka

Rozmowa z prof. Edwardem Darżynkiewiczem, kierownikiem Laboratorium Ekspresji Genu Wydziału Fizyki oraz Interdyscyplinarnego Laboratorium Biologii i Biofizyki Molekularnej w Centrum...

Poszukiwanie mechanizmów komórkowych i molekularnych, uszkodzenia mieliny i oligodendrocytów w stwardnieniu rozsianym

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Selmaj | Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stwardnienie rozsiane (SM) to...