Partner
Partner
Więcej

  Tag: padaczka

  Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak: Nadzieja dla chorych na padaczkę

  Padaczka to choroba złożona, którą stanowi cała grupa różnych zespołów chorobowych, o róż­nych przyczynach i mechanizmie. Cały...

  Dr n. med. Marcin Tutaj: Spersonalizowana terapia DBS ? czy to możliwe?

  Pisze dr n. med. Marcin Tutaj, Medtronic Poland, Warszawa Katedra Neurologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków: WSTĘP Leczenie metodą...

  Procedura wczesnej diagnostyki i leczenia stwardnienia guzowatego wśród noworodków i niemowląt

  Prelegentka: lek. Monika Słowińska | Klinika Neurologii Dziecięcej WUM, Klinika Neurologii i Epileptologii, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka...