DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: ostra białaczka szpikowa

Prof. Agnieszka Wierzbowska: Przełom w leczeniu ostrej białaczki szpikowej

Dowodem  na  to,  że  iwosydenib stanowi  przełom  w  leczeniu  ostrej białaczki szpikowej, jest fakt, że lek został...

Prof. Lidia Gil: Nowoczesne terapie wpływają na poprawę wyników leczenia AML

Dostęp do terapii celowanych zobowiązuje nas do tego, żeby u wszystkich pacjentów z ostrymi białaczkami przeprowadzać diagnostykę...

Debata Świata Lekarza: Nowe leki dają szansę na wyleczenie ostrej białaczki szpikowej

Nowe leki dodane do klasycznej chemioterapii już na początku leczenia pozwalają  na wyleczenie znacznej części pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML)

Dane z badania III fazy pokazują, że ivosidenib w skojarzeniu z azacytydyną znacząco poprawia czas przeżycia wolny od objawów i całkowity czas przeżycia u...

Ivosidenib w skojarzeniu z azacytydyną w porównaniu z placebo w skojarzeniu z azacytydynąwykazał również istotną poprawę w...

Prof. Lidia Gil: To absolutnie przełomowe leczenie

Pacjenci z ostrą białaczką szpikową w podeszłym wieku bądź ze schorzeniami współistniejącymi często nie mogą być intensywnie...

Prof. Agnieszka Wierzbowska: Szansa na dłuższe życie

Tylko w ostatnich trzech latach zarejestrowano dziesięć nowych leków do leczenia ostrej białaczki szpikowej, podczas gdy w...

Prof. Agnieszka Wierzbowska: Szansa na dłuższe życie

Wyniki niezależnego badania klinicznego III fazy, jakie zostały przedstawione na ubiegłorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego EHA, potwierdziły...

Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta: Możemy obejść lub naprawić uszkodzony gen

W ostatnim czasie doszło do wyraźnego rozwoju biologii molekularnej, w tym takich technik, jak sekwencjonowanie nowej generacji....