Partner
Partner
Więcej

  Tag: statyny

  Prof. Krzysztof J. Filipiak: W kardiologii leczenie zmienia się na naszych oczach

  Spojrzenie na wiele chorób zmieni się i coraz częściej będziemy patrzeć na możliwości genetycznej ingerencji w terapię...

  Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach: Złoty standard leczenia zaburzeń lipidowych

  Zaburzenia lipidowe mogą występować w przebiegu niektórych chorób, jednak główną przyczyną jest niewłaściwy styl życia. Cholesterol odkłada...

  Nutraceutyki obniżają cholesterol LDL, ale nie zastąpią statyn

  Rozmowa z prof. Maciejem Banachem, kardiologiem, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego. Lekarze zwykle z dużym dystansem podchodzą do stosowania...

  Zaburzenia lipidowe ? współczesne wytyczne leczenia

  ROZMOWA Z DR ANNĄ PŁATEK Z KATEDRY I ZAKŁADU PATOLOGII OGÓLNEJ I DOŚWIADCZALNEJ WUM I DR. HAB....

  Nadciśnienie tętnicze – Dążymy do upraszczania schematu terapii

  Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Gaciongiem, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii...

  Choroba niedokrwienna serca u pacjenta z rozpoznaniem onkologicznym

  Liczba pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i nowotworową będzie rosnąć, co zmusza kardiologów i onkologów do ścisłej współpracy w celu zapewnienia...

  Cukrzycowa choroba nerek ? od patogenezy do współczesnej terapii

  Cukrzycowa choroba nerek obejmuje zarówno zmiany morfologiczne, jak i zmiany czynnościowe zachodzące w nerkach wywołane bezpośrednio przez cukrzycę. W artykule...

  Nowe możliwości leczenia hipercholesterolemii rodzinnej

  Rozmowa z prof. dr. n. med. Zbigniewem Kalarusem | kierownikiem I Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii Śląskiego...