Onkologia

Artur Antoniewicz

Nadszedł czas na rozwój urologii

Rozmowa z dr. hab. n. med. Arturem A. Antoniewiczem, FEBU, Krajowym Konsultantem w dziedzinie urologii, Ordynatorem Oddziału Urologii i Onkologii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, byłym szefem Komitetu Egzaminacyjnego...

Jak urolog z onkologiem

Z prof. Piotrem Chłostą, prezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, I prof. Piotrem Wysockim, prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Urologia i onkologia: te dwie specjalności się zazębiają?...

Jan Lubiński

Mówię rzeczy nieoczekiwane

Rozmowa z prof. Janem Lubińskim, kierownikiem Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i szefem działającego przy uczelni Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych. Dlaczego chorujemy na...

Rak (jeszcze) wygrywa

Naukowcy obiecują nam wykrywanie raka w najwcześniejszych stadiach dzięki testom krwi oraz zindywidualizowaną terapię nowotworów późnych i źle rokujących, gdy zsekwencjonują konkretnemu rakowi genom. Na kwietniowym zjeździe American...

Mariusz Bidziński

Rak szyjki macicy nie musi dziesiątkować kobiet

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Mariuszem Bidzińskim, kierownikiem Kliniki Ginekologii Onkologicznej centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Kilkanaście lat temu prowadzono kampanię zachęcającą do szczepień przeciwko...

Krzakowski Maciej

Dobre zmiany dla pacjentów

Nowe leki, które pojawiły się na majowej liście refundacyjnej, stanowią ogromną zmianę w leczeniu chorych. Znalazły się na niej też nowe opcje terapeutyczne w zakresie raka płuca, nerki i chłoniaka Hodgkina. ← Prof. Maciej...

Stanisłąw Kłęk

Żywienie medyczne na każdym etapie

Rozmowa z prof. Stanisławem Kłękiem, chirurgiem i onkologiem, prezesem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Dlaczego w chorobach nowotworowych, tak ważne jest odpowiednie odżywianie? Nowotwór, ze...

Dominik Dytfeld

Pacjenta nigdy nie zostawiamy

Rozmowa z dr. hab. med. Dominikiem Dytfeldem z Katedry i Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu, prezesem Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Jak ocenia Pan leczenie szpiczaka w Polsce? Jak wygląda sposób leczenia...

Krzysztof Jamroziak

W leczeniu szpiczaka dokonał się przełom

Rozmowa z hematoonkologiem, prof. dr. hab. n. med. Krzysztofem Jamroziakiem z Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W ciągu ostatnich lat w terapii szpiczaka plazmocytowego dokonał się wielki przełom. Czy...

Dariusz Kowalski

Ważna pierwsza linia

Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim | kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. W I linii leczenia zaawansowanego raka...

Piotr Wysocki

Rak nerki – coraz bliżej stanu przewlekłego

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Piotrem Wysockim | prezesem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej | kierownikiem Kliniki Onkologii Collegium Medicum UJ w Krakowie. Chorych na raka nerki przybywa. Kto powinien się zajmować leczeniem raka...

Roman Sosnowski

Rak pęcherza moczowego

Rozmowa z dr. n. med. Romanem Sosnowskim z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Czy jednorazowe pojawienie się krwi w moczu jest powodem do wykonania cystoskopii? Krew...

Dariusz Kowalski

Jest opcja dla chorych najgorzej rokujących

Rozmowa z prof. Dariuszem M. Kowalskim kierownikiem Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Nowotwory płuca zwykle są diagnozowane...

Kompleksowa i koordynowana opieka w onkologii

Nowotwory złośliwe są w Polsce rozpoznawane rocznie u około 165 tysięcy osób, a prognozy wskazują na dalsze zwiększenie liczby zachorowań. Obecnie w Polsce żyje niemal milion osób z rozpoznaniem nowotworu. Jednocześnie nowotwory...

Andrzej Duda Czerniak

Prezydent Andrzej Duda kontra czerniak

Prezydent Andrzej Duda wystąpił w spocie dotyczącym rozpoznawania czerniaka. Zaangażowanie prezydenta w profilaktyczne akcje onkologiczne cieszy onkologów. – W kampanie antynowotworowe angażują się prezydenci państw. Jako pierwszy zrobił...

Marcin Czech

Leczenie to inwestycja

Rozmowa z wiceministrem zdrowia Marcinem Czechem. Majowa lista refundacyjna przyniosła sporo korzystnych zmian dla chorych na nowotwory. To prawda. Te zmiany były od wielu miesięcy postulowane przez środowisko lekarskie i środowisko...