Partner
Partner
Więcej

  Szansa dla chorych na zaawansowanego raka jelita grubego: wnioski z wstępnej analizy wyników badania SUNLIGHT

  blank

  W kluczowym badaniu III fazy terapii złożonej, obejmującym pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego, osiągnięto punkt końcowy związany z przeżyciem

  Wnioski z wstępnej analizy wyników badania SUNLIGHT zostaną wkrótce zaprezentowane na konferencji naukowej

  Paryż ? Firmy Servier oraz Taiho Oncology, Inc. i Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. poinformowały, że w badaniu klinicznym III fazy, obejmującym pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego (ang. metastatic colorectal cancer ? mCRC), uprzednio dwukrotnie poddanych chemioterapii, wykazano, że badana terapia złożona, obejmująca triflurydynę z typiracylem oraz bewacyzumab, zapewnia ? w porównaniu z triflurydyną z typiracylem w monoterapii ? statystycznie istotną poprawę pod względem przeżycia całkowitego (OS), które przyjęto za pierwszorzędowy punkt końcowy.

  Szczegółowe dane dotyczące poprawy wskaźnika OS oraz pozostałe wnioski z wstępnej analizy wyników globalnego badania klinicznego SUNLIGHT zostaną wkrótce zaprezentowane na międzynarodowej konferencji naukowej.

  ? Wyniki badania SUNLIGHT mogą się potencjalnie przyczynić do znaczącego postępu w leczeniu pacjentów z przerzutowym rakiem jelita grubego, u których po dwóch standardowych rzutach chemioterapii doszło do progresji ? stwierdziła dr Nadia Caussé-Amellal, dyrektor ds. globalnego rozwoju leków onkologicznych i immunoonkologicznych w obrębie przewodu pokarmowego w firmie Servier. ? Badanie wykazało, że triflurydyna z typiracylem w połączeniu z bewacyzumabem może potencjalnie wydłużyć przeżycie w tej grupie pacjentów, mających ograniczony wybór opcji terapeutycznych.

  ? Lek złożony zawierający triflurydynę z typiracylem, odkryty przez Taiho i rozwijany we współpracy z firmą Servier, przy udziale licznych pacjentów i lekarzy, odgrywa istotną rolę w terapii tysięcy pacjentów z rakiem jelita grubego ? zaznaczył dr Fabio Benedetti, dyrektor medyczny ds. onkologii w firmie Taiho Pharmaceutical. ? Wyniki tego badania mogą się przełożyć na dalszy postęp w leczeniu tej choroby. Obecnie, z niecierpliwością czekamy na kolejne analizy dotyczące drugorzędowych punktów końcowych.

  Co roku, raka jelita grubego rozpoznaje się u blisko 1,4 mln osób, co stanowi 10% wszystkich przypadków nowotworów na świecie[i]. W 2018 roku, w jego następstwie zmarło w skali świata 881 tys. osób, co czyni go drugim wśród najbardziej śmiercionośnych nowotworów[ii]. Dla pacjentów, u których doszło do przerzutów, pięcioletni wskaźnik przeżycia wynosi zaledwie 11%[iii]. W przypadku przerzutowego raka jelita grubego, standardowe leczenie obejmuje chemioterapię fluoropirymidyną z irynotekanem i/lub oksaliplatyną, a często również terapie ukierunkowane, w szczególności oddziałujące na czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) lub receptory nabłonkowego czynnika wzrostu (EGFR).

  ? Według prognoz, do 2040 roku częstość występowania raka jelita grubego przekroczy 3 mln przypadków rocznie[iv], a liczba zgonów wzrośnie o 69%, do około 1,6 mln rocznie[v] ? wskazał prof. Josep Tabernero, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim Vall d?Hebron w Barcelonie oraz koordynator badania SUNLIGHT. ? Pilnie potrzebujemy nowych opcji terapeutycznych, aby zmniejszyć to rosnące globalne obciążenie spowodowane rakiem jelita grubego.

  #KONIEC#

  Badanie SUNLIGHT

  SUNLIGHT to międzynarodowe, otwarte, aktywnie kontrolowane, dwuramienne badanie kliniczne III fazy, dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa triflurydyny z typiracylem w połączeniu z bewacyzumabem, w porównaniu z triflurydyną z typiracylem w monoterapii, w leczeniu pacjentów z opornym na leczenie przerzutowym rakiem jelita grubego, uprzednio dwukrotnie poddanych chemioterapii. Do badania włączono 492 pacjentów, których losowo przydzielono (w stosunku 1:1) do grupy leczonej triflurydyną z typiracylem w połączeniu z bewacyzumabem bądź triflurydyną z typiracylem w monoterapii. Zasadniczym celem badania było wykazanie wyższej skuteczności triflurydyny z typiracylem w połączeniu z bewacyzumabem, w porównaniu z triflurydyną z typiracylem w monoterapii, pod względem przeżycia całkowitego (OS), które przyjęto za pierwszorzędowy punkt końcowy. Kluczowe drugorzędowe punkty końcowe dotyczyły porównania obu strategii leczenia pod względem czasu przeżycia wolnego od progresji (PFS), wskaźnika obiektywnych odpowiedzi na leczenie (ORR), wskaźnika kontroli choroby (DCR) oraz jakości życia, a także bezpieczeństwa i tolerancji triflurydyny z typiracylem w połączeniu z bewacyzumabem w porównaniu z triflurydyną z typiracylem w monoterapii.

  Dodatkowe informacje o badaniu można znaleźć na stronie https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04737187.

  Triflurydyna z typiracylem

  Triflurydyna z typiracylem to doustny lek przeciwnowotworowy, który został odkryty przez Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. Ten lek złożony zawiera triflurydynę ? analog nukleozydu na bazie tymidyny oraz tipiracyl ? inhibitor fosforylazy tymidynowej (TP). Tipiracyl wydłuża działanie triflurydyny hamując jej rozkład przez TP. Natomiast triflurydyna zostaje wbudowana bezpośrednio w DNA i blokuje jego funkcje, zapobiegając proliferacji komórek nowotworowych.

  Informacje o firmie Servier

  Servier to globalna grupa farmaceutyczna zarządzana przez fundację. Dzięki szerokiej obecności międzynarodowej w 150 krajach świata, w 2021 roku firma osiągnęła całkowite przychody w wysokości 4,7 mld EUR, a na całym świecie zatrudniała łącznie 21,8 tys. osób. Grupa Servier jest niezależna, co pozwala jej co roku inwestować ponad 20% przychodów ze sprzedaży leków markowych w badania naukowe. Aby przyspieszyć rozwój innowacji terapeutycznych dla dobra pacjentów, Grupa jest otwarta na współpracę badawczą z partnerami uniwersyteckimi, innymi grupami farmaceutycznymi i firmami biotechnologicznymi. Ponadto, firma stawia głos pacjentów w centrum działalności.

  Mając wiodącą pozycję w kardiologii, Grupa Servier dąży do osiągnięcia pozycji uznanego i innowacyjnego podmiotu w onkologii. Rozwój firmy opiera się na stałym dążeniu do innowacji w dziedzinie schorzeń układu krążenia i metabolicznych, onkologii, neurologii oraz chorób immunozapalnych. Wspierając dostępność opieki zdrowotnej dla wszystkich, Grupa Servier oferuje także szereg wysokiej jakości leków odtwórczych, które są stosowane w terapii większości chorób.

  Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.servier.com.

  Zapraszamy również do obserwowania firmy Servier w mediach społecznościowych: LinkedIn, Facebook, Twitter.

  Informacje o Taiho Oncology, Inc.

  Misją Taiho Oncology jest poprawa życia pacjentów onkologicznych oraz ich rodzin i opiekunów. Firma specjalizuje się w rozwoju doustnych leków przeciwnowotworowych, stosowanych w terapii różnych rodzajów raka, oraz zajmuje się dystrybucją tych preparatów w Stanach Zjednoczonych. Rozwojem rosnącego portfolio selektywnych preparatów przeciwnowotworowych zajmuje się renomowana firma prowadząca badania kliniczne na zlecenie. Taiho Oncology to spółka zależna firmy Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., należącej do holdingu Otsuka. Siedziba Taiho Oncology mieści się w Princeton (USA). Taiho Oncology nadzoruje także działalność należących do jej firmy dominującej ośrodków w Zug (Szwajcaria) i Oakville (Kanada).

  Dodatkowe informacje o Taiho Oncology można znaleźć na stronie internetowej www.taihooncology.com.

  Informacje o Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.

  Taiho Pharmaceutical, spółka zależna firmy Otsuka Holdings Co., Ltd., to japońska firma farmaceutyczna, która specjalizuje się w działalności badawczo-rozwojowej, głównie w onkologii. Firma realizuje również projekty rozwojowe w obszarach alergologii i immunologii, urologii oraz produktów leczniczych dostępnych bez recepty. Filozofia Taiho Pharmaceutical zawiera się w haśle: ?Chcemy poprawiać stan zdrowia ludzi i dać społeczeństwu więcej uśmiechu.?

  Dodatkowe informacje o Taiho Pharmaceutical można znaleźć na stronie internetowej www.taiho.co.jp/en/.


  [i] Digestive Cancers Europe. Prevalence of Colorectal Cancer. Dostępny w Internecie: https://digestivecancers.eu/colorectal-cancer/prevalence-of-colorectal-cancer-prevalence/?menu_id=13873 [dostęp: wrzesień 2022].

  third-line management of metastatic colorectal cancer: SUNLIGHT study design. Future Oncol. 2021.17(16): 1977-1985.

  [iii] Światowa Organizacja Zdrowia. GLOBOCAN. Cancer Today. Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, colorectum, both sexes, all ages. Dostępny w Internecie: https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-map?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=asr&sex=0&cancer=41&type=1&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=10&g [dostęp: wrzesień 2022].

  [iv] Xi Y, Xu P. Global colorectal cancer burden in 2020 and projections to 2040. Transl Oncol. 2021;14(10):101174. Dostępny w Internecie: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8273208 [dostęp: wrzesień 2022].

  [v] Światowa Organizacja Zdrowia. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. Miesiąc Świadomości Raka Jelita Grubego 2022. Dostępny w Internecie: https://www.iarc.who.int/featured-news/colorectal-cancer-awareness-month-2022 [dostęp: wrzesień 2022].

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Adam Maciejczyk: Pierwsze efekty sieci będą widoczne po kilku tygodniach

  Głównym celem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowej, profesjonalnej diagnostyki i terapii onkologicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W analizie satysfakcji pacjentów...

  Prof. Piotr Rutkowski: Inhibitory BRAF i MEK –opcja skuteczna i bezpieczna

  W leczeniu czerniaka mamy do czynienia z dwoma przełomami. Pierwszy to immunoterapia, drugi – leczenie ukierunkowane molekularnie: to połączenie leku działającego na białko BRAF...

  Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek: Raka nerki potrafimy dziś leczyć dużo skuteczniej

  Większość przypadków raków nerki jest wykrywanych na wczesnym etapie – to osoby, u których guzy w nerce wykryto przypadkowo, przy okazji np. badań USG...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D