Partner
Partner
Więcej

  Dr n. med. Rafał Nowak: Niedrożność dróg łzowych

  ?Niedrożność dróg łzowych: podstawy diagnostyki i leczenia? to całościowe opra­cowanie, obejmujące aktualną wie­dzę dotyczącą embriologii, anatomii, fizjologii wydzielania łez i ich odpły­wu, patofizjologii i diagnostyki, lecze­nia zachowawczego i operacyjnego, postępowania pooperacyjnego, powikłań; jest również rozdział dotyczą­cy zaplecza sprzętowego. Wspomina­my również o takich ?nowinkach? jak zastosowanie wirtualnej rzeczywisto­ści w diagnostyce oraz o telemedy­cynie w przeprowadzaniu zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii dróg łzowych ? mówi dr n. med. Rafał Nowak z Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Oddziału Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

  Niedrożność dróg łzowych: jak ją się diagnozuje i kiedy jest wskazanie do leczenia tego schorzenia?

  Właściwie trzeba by zacząć od ana­tomii. Drogi odprowadzające łzy zaczynają się na brzegu powiek ? tam znajdują się punkty łzowe, bę­dące początkiem kanalika łzowego. Kanaliki łzowe (górny i dolny) łączą się w kanalik wspólny, który ucho­dzi do worka łzowego znajdujące­go się w przednio-dolno-przyśrod­kowej części oczodołu. Od worka łzowego w dół prowadzi przewód nosowo-łzowy, który odprowadza łzy do jamy nosowej ? dlatego można zauważyć, że osoba, która płacze, zaczyna ?pociągać? nosem (łzy są odprowadzane do nosa). Niedrożność dróg łzowych jest spowodowana tym, że w pewnym miejscu dróg łzowych pojawia się np. zwężenie (przyczyna pierwot­na lub wtórna ? na skutek stanu zapalnego, urazu etc.), a następnie całkowity blok przepływu: oko za­czyna łzawić, ropieć, tworzą się sta­ny zapalne.

  W zależności od tego, w któ­rym miejscu dojdzie do niedroż­ności dróg łzowych ? czy stanie się to na początku, np. w kanalikach, czy na końcu, w przewodzie nosowo-łzowym, pojawiają się różne objawy. Jeśli w początkowym od­cinku, to oko będzie bardziej łza­wić; jeśli poniżej worka łzowego ? to oprócz łzawienia dochodzi do gromadzenia się wydzieliny ropnej w worku łzowym; zapalenia worka łzowego, powstaje ropień, któ­ry czasem urasta do rozmiarów kilku centymetrów. Ropień często pęka, ropa może wylewać się na zewnątrz ? a wszystko to dzieje się blisko oka. Są pacjenci, u których taka sytuacja zdarza się co kilka tygodni: pojawia się bardzo duży obrzęk, bolesność twarzy, ropień, który pęka, zabliźnia się. Po pew­nym czasie wszystko się powtarza ? dopóki nie wykonamy zespolenia workowo-nosowego, czyli dopóki nie stworzymy obejścia, alterna­tywnej drogi odpływu łez do jamy nosowej. Taką operację wykonuje­my obecnie endoskopowo, a kie­dyś wykonywana była z dostępu zewnętrznego.

  Wraz z prof. Markiem Rękasem jest Pan współredaktorem książki ?Niedrożność dróg łzowych: podstawy diagnostyki i leczenia?. Dlaczego powstała?

  Do tej pory na polskim rynku nie było żadnego całościowego opracowania na ten temat; były tylko pojedyncze, krótkie rozdziały w podręcznikach okulistyki. Należało tę wiedzę uak­tualnić, usystematyzować, ujednoli­cić: zaczynając od nazewnictwa, które było niejednorodne, poprzez diagno­stykę i leczenie. To całościowe opra­cowanie, obejmujące aktualną wie­dzę dotyczącą embriologii, anatomii, fizjologii wydzielania łez i ich odpły­wu, patofizjologii i diagnostyki, lecze­nia zachowawczego i operacyjnego, postępowania pooperacyjnego, powikłań; jest również rozdział dotyczą­cy zaplecza sprzętowego. Wspomina­my również o takich ?nowinkach? jak zastosowanie wirtualnej rzeczywisto­ści w diagnostyce oraz o telemedy­cynie w przeprowadzaniu zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgii dróg łzowych.

  Poza całościowym, aktualnym ob­razem niedrożności dróg łzowych, zwracamy uwagę na zastosowanie endoskopii, zarówno w diagnostyce, jak w leczeniu chirurgicznym, ponie­waż taka jest tendencja na świecie. Dzięki endoskopii zmniejszamy in­wazyjność, a zwiększamy dokładność zabiegu ? mamy bowiem odpowied­nią wizualizację pola operacyjnego. Zabieg w tym wypadku nie jest wyko­nywany z dostępu zewnętrznego, co powodowało zawsze pozostawianie blizn na twarzy, tylko z dostępu en­doskopowego, od strony nosa. Dzię­ki temu również efekt kosmetyczny jest bardzo dobry ? poza jeszcze lep­szymi wynikami operacji.

  Ta książka to już ?obowiązkowy? podręcznik dla okulistów?

  To nie jest podręcznik, który uczyłby metod chirurgicznych. Jak wskazu­je tytuł: to są podstawy diagnostyki i leczenia. Naszym celem było po­kazanie podstaw ? zarówno dla le­karzy okulistów, jak dla lekarzy spe­cjalizujących się w okulistyce, a także dla laryngologów, chirurgów szczę­kowo-twarzowych, czyli lekarzy róż­nych specjalności, którzy mogą mieć styczność z pacjentami chorującymi na niedrożność dróg łzowych, po­nieważ podstawy powinny być po­wszechnie znane. Lekarze powinni wiedzieć nie tylko jak diagnozować, ale również jakie są opcje lecze­nia operacyjnego, aby dalej właści­wie pokierować chorego do specjalistycznego ośrodka. Po to, by podręcznik był bardziej interesujący, zadbaliśmy o formę graficzną, któ­ra wspomaga uczenie się i pomaga w wyjaśnieniu przedstawionych pro­blemów. Bardzo pomocna jest na­wigacja w książce: są bardzo liczne ilustracje, indeks, wiele zakładek, wy­różnień, punktów do zapamiętania; a w podsumowaniu są zebrane naj­ważniejsze rzeczy, żeby po przeczy­taniu każdego rozdziału wiedzieć, co jest podstawą.

  Rozmawiała: Katarzyna Pinkosz

  blank

  wyd. Media Education.
  NIEDROŻNOŚĆ DRÓG ŁZOWYCH. PODSTAWY DIAGNOSTYKI I LECZENIA

  Red.:
  prof. dr hab. Marek Rękas,
  dr. n. med. Rafał Nowak;
  autorzy:
  lek. Aleksandra Kicińska,
  lek. Michał Kinasz,
  dr n. med. Rafał Nowak,
  dr n. med. Izabela Nowak-Gospodarowicz;
  konsultacja:
  prof. Mohammad Javed Ali (dakrologia),
  dr Nishi Gupta (otolaryngologia),
  dr Marcin Podgórski (radiologia),
  dr n. hum. Marcin Kuźma (językoznawstwo);
  recenzenci:
  prof. dr hab. Robert Rejdak,
  prof. dr hab. Edward Wylęgała

  Więcej od autora

  Katarzyna Pinkosz
  Katarzyna Pinkosz
  Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami", "Covidowe twarze szpiczaka", "Jak Motyl. Odczarować mity".

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Adam Maciejczyk: Pierwsze efekty sieci będą widoczne po kilku tygodniach

  Głównym celem Krajowej Sieci Onkologicznej jest zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowej, profesjonalnej diagnostyki i terapii onkologicznej, niezależnie od miejsca zamieszkania. W analizie satysfakcji pacjentów...

  Prof. Piotr Rutkowski: Inhibitory BRAF i MEK –opcja skuteczna i bezpieczna

  W leczeniu czerniaka mamy do czynienia z dwoma przełomami. Pierwszy to immunoterapia, drugi – leczenie ukierunkowane molekularnie: to połączenie leku działającego na białko BRAF...

  Dr hab. n. med. Jakub Żołnierek: Raka nerki potrafimy dziś leczyć dużo skuteczniej

  Większość przypadków raków nerki jest wykrywanych na wczesnym etapie – to osoby, u których guzy w nerce wykryto przypadkowo, przy okazji np. badań USG...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D