DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: wenetoklaks

Prof. Ewa Lech-Marańda: Nowoczesne terapie poprawiają życie chorych

We wrześniu 2021 r. po raz pierwszy w Polsce została zrefundowana komórkowa terapia genowa, tj. terapia komórkami...

Prof. Lidia Gil: To absolutnie przełomowe leczenie

Pacjenci z ostrą białaczką szpikową w podeszłym wieku bądź ze schorzeniami współistniejącymi często nie mogą być intensywnie...

Prof. Agnieszka Wierzbowska: Szansa na dłuższe życie

Wyniki niezależnego badania klinicznego III fazy, jakie zostały przedstawione na ubiegłorocznym Kongresie Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego EHA, potwierdziły...

Dr hab. n. med. Agnieszka Pluta: Możemy obejść lub naprawić uszkodzony gen

W ostatnim czasie doszło do wyraźnego rozwoju biologii molekularnej, w tym takich technik, jak sekwencjonowanie nowej generacji....

Prof. Ewą Lech-Marańda: Hematoonkologia rozwija się bardzo dynamicznie

Hematoonkologia to młoda dziedzina medycyny, w której obserwuje się niezwykle dynamiczny rozwój, począwszy od poznawania patomechanizmów leżących...

Prof. Krzysztof Giannopoulos: Największą niezaspokojoną potrzebą w hematoonkologii jest pierwsza linia leczenia PBL

Roczne leczenie chorych na PBL wenetoklaksem i obinutuzumabem jest bardzo skutecznym schematem terapii, wolnym od immunochemioterapii. Korzyści...

Prof. Marcin Czech: Możemy oszacować wpływ na budżet

Największe korzyści z nowoczesnej terapii uzyskamy, gdy będziemy ją stosować już w pierwszej linii, u chorych będących...

Leczenie szpiczaka 2019: Nowy Rok ? nowe szanse.

Im więcej możliwości leczenia szpiczaka, tym większe szanse chorego na życie. Czy 2019 rok będzie w Polsce...