DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tylko 11 leków na liście terapii o wysokiej innowacyjności. Sprawdziliśmy, którzy pacjenci mają szansę na innowacyjne leczenie

 

Najnowsze informacje o XXI Gali Nagród Złoty OTIS
blank

Na pierwszej liście AOTMiT znalazło się 11 leków o wysokiej innowacyjności. To leki w chorobach rzadkich i nowotworowych. Mają szansę stać się dostępne dla pacjentów dzięki środkom z Funduszu Medycznego.

Agencja Oceny Technologii Medycznych oceniła, że 11 technologii lekowych, które są już zarejestrowane w Europie, ale nierefundowane w Polsce, można uznać za technologie o wysokiej innowacyjności. To znak dla firm i Ministerstwa Zdrowia, żeby podjęły negocjacje cenowe, bo leki te szczególnie warto udostępnić pacjentom mimo wysokich cen (ze względu na nie te leki nie przeszłyby typowej ścieżki refundacyjnej).

Na liście opublikowanej przez AOTMiT znalazły się:  

1. Ayvakyt (awaprytynib): stosowany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nieresekcyjnymi albo przerzutowymi nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (GIST) z mutacją D842V w genie kodującym receptor alfa płytkopochodnego czynnika wzrostu

2. Givlaari (giwosyran sodowy) ? stosowany w ostrej porfirii wątrobowej u dorosłych i?młodzieży w wieku od 12 lat

3. Idefirix (imlifidaza): Odczulanie u?wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki

4. Isturisa (osilodrostat) leczenie endogennego zespołu Cushinga u osób dorosłych

5. Oxlumo (lumazyran sodu): leczenie pierwotnej hiperoksalurii typu 1 we wszystkich grupach wiekowych

6. Piqray (alpelisyb): leczenie kobiet po menopauzie oraz mężczyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi HR-dodatnim, HER2-ujemnym z mutacją PIK3CA

7. Polivy (polatuzumab wedotyny): leczenie dorosłych pacjentów z nawrotowym/ opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek?B, którzy nie kwalifikują się do?przeszczepienia krwiotwórczych komórek?macierzystych

8. Pretomanid FGK/Drovprela (pretomanid): gruźlica lekooporna (MDR, XDR)

9. Reblozyl (luspatercept): niedokrwistość zależna od transfuzji z?powodu zespołów mielodysplastycznych

10. Rozlytrek (entrektynib): monoterapia w leczeniu dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 12 lat i starszych z guzami litymi z obecnością fuzji genu neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK)

11. Zolgensma (onasemnogen abeparwowek) rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 5q z?bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i?z nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2

blank
Katarzyna Pinkosz
Katarzyna Pinkosz
Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami", "Covidowe twarze szpiczaka", "Jak Motyl. Odczarować mity".

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D