Więcej

  Tylko 11 leków na liście terapii o wysokiej innowacyjności. Sprawdziliśmy, którzy pacjenci mają szansę na innowacyjne leczenie

  Na pierwszej liście AOTMiT znalazło się 11 leków o wysokiej innowacyjności. To leki w chorobach rzadkich i nowotworowych. Mają szansę stać się dostępne dla pacjentów dzięki środkom z Funduszu Medycznego.

  Agencja Oceny Technologii Medycznych oceniła, że 11 technologii lekowych, które są już zarejestrowane w Europie, ale nierefundowane w Polsce, można uznać za technologie o wysokiej innowacyjności. To znak dla firm i Ministerstwa Zdrowia, żeby podjęły negocjacje cenowe, bo leki te szczególnie warto udostępnić pacjentom mimo wysokich cen (ze względu na nie te leki nie przeszłyby typowej ścieżki refundacyjnej).

  Na liście opublikowanej przez AOTMiT znalazły się:  

  1. Ayvakyt (awaprytynib): stosowany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nieresekcyjnymi albo przerzutowymi nowotworami podścieliskowymi przewodu pokarmowego (GIST) z mutacją D842V w genie kodującym receptor alfa płytkopochodnego czynnika wzrostu

  2. Givlaari (giwosyran sodowy) – stosowany w ostrej porfirii wątrobowej u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat

  3. Idefirix (imlifidaza): Odczulanie u wysoko immunizowanych dorosłych biorców przeszczepu nerki

  4. Isturisa (osilodrostat) leczenie endogennego zespołu Cushinga u osób dorosłych

  5. Oxlumo (lumazyran sodu): leczenie pierwotnej hiperoksalurii typu 1 we wszystkich grupach wiekowych

  6. Piqray (alpelisyb): leczenie kobiet po menopauzie oraz mężczyzn z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi HR-dodatnim, HER2-ujemnym z mutacją PIK3CA

  7. Polivy (polatuzumab wedotyny): leczenie dorosłych pacjentów z nawrotowym/ opornym chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych

  8. Pretomanid FGK/Drovprela (pretomanid): gruźlica lekooporna (MDR, XDR)

  9. Reblozyl (luspatercept): niedokrwistość zależna od transfuzji z powodu zespołów mielodysplastycznych

  10. Rozlytrek (entrektynib): monoterapia w leczeniu dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku 12 lat i starszych z guzami litymi z obecnością fuzji genu neurotroficznej receptorowej kinazy tyrozynowej (NTRK)

  11. Zolgensma (onasemnogen abeparwowek) rdzeniowy zanik mięśni (SMA) 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i klinicznym rozpoznaniem SMA typu 1 lub pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni 5q z bialleliczną mutacją genu SMN1 i z nie więcej niż 3 kopiami genu SMN2

  Więcej od autora

  Katarzyna Pinkosz
  Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka wielu dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami".

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Małgorzata Lelonek: Leczenie niewydolności serca w świetle najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i najnowszych wyników badań

  W najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pojawiło się wiele nowości. Najważniejsze jest nowe podejście do farmakoterapii pacjentów z niewydolnością serca i obniżoną frakcją wyrzutową...

  Europejskie wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce lekarskiej

  Wydane podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego wytyczne dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej są już 7. edycją tego dokumentu – pierwsze...

  Zalecenia 2021 Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące stymulacji serca i terapii resynchronizującej

  Tegoroczny dokument ESC dotyczący stałej stymulacji i resynchronizacji serca ukazuje się 8 lat po poprzednich zaleceniach. Był on zatem oczekiwany, ale nie jest zaskakujący...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D