Rozmowa

dr. Roman Topór-Mądry

Oceniamy według przejrzystej metodologii

Z dr. Romanem Topór-Mądrym, prezesem AOTMiT, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Jakie będą priorytety AOTMiT na najbliższe pół roku? Wśród zadań realizowanych przez Agencję widzę priorytety w czterech obszarach. Pierwszy to ocena technologii...

Leszek Czupryniak

Nowe cele leczenia cukrzycy

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Leszkiem Czupryniakiem, kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jakie są obecnie nowe cele leczenia cukrzycy? To nie jest już tylko obniżenie stężenia...

Tomasz Latos

Staram się tonować spory

Z Tomaszem Latosem, posłem, wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Zdrowia, rozmawia Katarzyna Pinkosz. Pierwsze półrocze 2018 r. za nami. Co się udało, jeśli chodzi o ochronę zdrowia? Idziemy do przodu, system jest jednak bardzo...

Andrzej Sośnierz

Sztuka lekarska niech nadal pozostanie sztuką

Z Andrzejem Sośnierzem, posłem do Sejmu RP, rozmawia Paweł Kruś Na jakich problemach ochrony zdrowia skoncentrował się Pan w pierwszym półroczu 2018 roku? W pierwszym półroczu zaangażowałem się w kwestie ośrodków wczesnej interwencji,...