Partner
Partner
Więcej

  Prof. Jacek Legutko: Choroba niedokrwienna serca bez zwężeń tętnic wieńcowych

  Choroba niedokrwienna serca odpowiada za około 20 proc. zgonów w krajach rozwiniętych, główną jej przyczyną jest miażdżyca tętnic nasierdziowych. U około 20-30 proc. pacjentów nie stwierdza się istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Tacy pacjenci, określani jako INOCA, stanowią duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza ? mówi prof. Jacek Legutko, dyrektor Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Choroba niedokrwienna serca odpowiada za około 20 proc. zgonów w krajach rozwiniętych. Główną jej przyczyną jest miażdżyca tętnic nasierdziowych. Jednak u około 20-30 proc. pacjentów kierowanych do koronarografii z powodu występowania typowych dolegliwości dławicowych i potwierdzonego niedokrwienia serca w badaniach nieinwazyjnych nie stwierdza się istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Tacy pacjenci, określani jako INOCA (ang. ischemia with no obstructive coronary), stanowią duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza, który może przyjmować błędne założenie, iż zgłaszane przez chorego dolegliwości nie mają podłoża wieńcowego, a wynik testu obciążeniowego na obecność niedokrwienia jest fałszywie dodatni.

  Główną przyczyną INOCA jest obniżenie rezerwy wieńcowej na podłożu dysfunkcji mikrokrążenia, będącej wynikiem zwiększonego oporu i/lub obkurczania prearterioli i arterioli. Różnicowanie tych stanów ma duże znaczenie kliniczne ze względu na odmienne podejście terapeutyczne. W praktyce opiera się ono na inwazyjnym pomiarze wskaźnika oporu mikrokrążenia z zastosowaniem metody termodilucji oraz na wykonaniu testu reaktywności naczyń z acetycholiną.

  W przypadku potwierdzenia obniżonej rezerwy wieńcowej i/lub zwiększonego oporu mikrokrążenia, leczenie polega na rygorystycznej kontroli czynników ryzyka miażdżycy, stosowaniu beta-blokerów oraz inhibitorów konwertazy. Natomiast w dusznicy naczynioskurczowej beta-blokery są przeciwwskazane, a leczenie opiera się na stosowaniu blokerów kanału wapniowego, długo działających nitratów oraz bezwzględnym zakazie palenia tytoniu.

  W badaniu CORMICA wykazano, że taka indywidualizacja terapii INOCA w oparciu na inwazyjnej diagnostyce mikrokrążenia wieńcowego znacząco zmniejsza nasilenie dolegliwości dławicowych i poprawia komfort życia pacjenta. Kolejne badania wykażą, czy poprawia także rokowanie w odniesieniu do twardych punktów końcowych, takich jak ryzyko zgonu, zawału serca czy też konieczności ponownych hospitalizacji.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Ciśnienie tętnicze #podkontrolą

  Problem nadciśnienia tętniczego dotyczy już 12 milionów Polaków. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do groźnych powikłań, m.in. niewydolności i zawału serca, udaru mózgu. Dlaczego...

  Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2023 rok

  W związku ze stałym rozwojem technologii i coraz nowocześniejszych sposobów podawania insuliny, w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wpro­wadziliśmy zapis, że hybrydowe pompy insulinowe dzia­łające...

  Prof. dr hab. Leszek Czupryniak: Kosmiczna technologia

  W klinice, w której pracuję, każdemu pacjentowi z noworozpoznaną cukrzycą typu 1, zakładamy system Libre, by pokazać, jak może szybko nauczyć się swojej choroby,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D