Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Prof. Jacek Legutko: Choroba niedokrwienna serca bez zwężeń tętnic wieńcowych

  Choroba niedokrwienna serca odpowiada za około 20 proc. zgonów w krajach rozwiniętych, główną jej przyczyną jest miażdżyca tętnic nasierdziowych. U około 20-30 proc. pacjentów nie stwierdza się istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Tacy pacjenci, określani jako INOCA, stanowią duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza – mówi prof. Jacek Legutko, dyrektor Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Choroba niedokrwienna serca odpowiada za około 20 proc. zgonów w krajach rozwiniętych. Główną jej przyczyną jest miażdżyca tętnic nasierdziowych. Jednak u około 20-30 proc. pacjentów kierowanych do koronarografii z powodu występowania typowych dolegliwości dławicowych i potwierdzonego niedokrwienia serca w badaniach nieinwazyjnych nie stwierdza się istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych. Tacy pacjenci, określani jako INOCA (ang. ischemia with no obstructive coronary), stanowią duże wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne dla lekarza, który może przyjmować błędne założenie, iż zgłaszane przez chorego dolegliwości nie mają podłoża wieńcowego, a wynik testu obciążeniowego na obecność niedokrwienia jest fałszywie dodatni.

  Główną przyczyną INOCA jest obniżenie rezerwy wieńcowej na podłożu dysfunkcji mikrokrążenia, będącej wynikiem zwiększonego oporu i/lub obkurczania prearterioli i arterioli. Różnicowanie tych stanów ma duże znaczenie kliniczne ze względu na odmienne podejście terapeutyczne. W praktyce opiera się ono na inwazyjnym pomiarze wskaźnika oporu mikrokrążenia z zastosowaniem metody termodilucji oraz na wykonaniu testu reaktywności naczyń z acetycholiną.

  W przypadku potwierdzenia obniżonej rezerwy wieńcowej i/lub zwiększonego oporu mikrokrążenia, leczenie polega na rygorystycznej kontroli czynników ryzyka miażdżycy, stosowaniu beta-blokerów oraz inhibitorów konwertazy. Natomiast w dusznicy naczynioskurczowej beta-blokery są przeciwwskazane, a leczenie opiera się na stosowaniu blokerów kanału wapniowego, długo działających nitratów oraz bezwzględnym zakazie palenia tytoniu.

  W badaniu CORMICA wykazano, że taka indywidualizacja terapii INOCA w oparciu na inwazyjnej diagnostyce mikrokrążenia wieńcowego znacząco zmniejsza nasilenie dolegliwości dławicowych i poprawia komfort życia pacjenta. Kolejne badania wykażą, czy poprawia także rokowanie w odniesieniu do twardych punktów końcowych, takich jak ryzyko zgonu, zawału serca czy też konieczności ponownych hospitalizacji.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Polską pediatrię czekają rewolucyjne zmiany

  – To jeden z najważniejszych zespołów parlamentarnych i można się tylko dziwić, że nie było go wcześniej. Bardzo dobrze więc się stało, że powstał...

  Nowoczesna diabetologia szansą dla pacjenta z cukrzycą

  Ponad 300 uczestników, liczne warsztaty, ciekawe sesje, a przede wszystkim prezentacja nowoczesnych rozwiązań w leczeniu cukrzycy to główny cel jaki przyświecał kolejnej już piątej...

  Świąteczny koncert z aukcją

  „Spotykamy się, bo wierzymy w potencjał naukowy polskiej młodzieży medycznej. Wierzymy w nich. Nam też kiedyś ktoś uwierzył i podał rękę” – mówił Paweł...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D