DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Tag: retinopatia cukrzycowa

Wytyczne SCOP leczenia DME

Wytyczne opracował zespół ekspertów: dr hab. n. med. Małgorzata Figurska, dr hab. n.med. Joanna Dolar-Szczasny, dr Jan...

Dr hab. n. med. Małgorzata Figurska: Program lekowy DME to przełom w opiece nad pacjentem z cukrzycą

Program lekowy DME daje możliwość nie tylko wyboru leku na jego poszczególnych etapach, ale nie ogranicza leczenia...

Prof. dr hab. n. med. Jacek Paweł Szaflik: Najnowsze podejście do leczenia wczesnych stadiów retinopatii cukrzycowej

Zespół Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Okulistycznym rekomenduje stosowanie sulodeksydu jako terapii uzupełniającej w leczeniu łagodnej i średnio...

Dr hab. Mariusz Nowak: Powikłania oczne w cukrzycy to nie tylko retinopatia

Dr hab. n. med. Mariusz Nowak, prof. SUMZakład Patofizjologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, Wydział Nauk Medycznych w...

Dr hab. Mariusz Nowak: Ryzyko zaniewidzenia u chorych na cukrzycę

Dr hab. n. med. Mariusz Nowak, prof. SUMZakład Patofizjologii, Katedra Patofizjologii i Endokrynologii, Wydział Nauk Medycznych w...

Prof. Jerzy Szaflik: Leczenie wczesnych stadiów retinopatii cukrzycowej w świetle najnowszych wytycznych 2020-2021

Utrata wzroku z powodu retinopatii cukrzycowej może zdarzyć, i to wcale nie tak rzadko, z powodu wylewu...

Prof. Leszek Czupryniak: Zahamować jeszcze skuteczniej postęp retinopatii

Jeśli chory na cukrzycę ma równocześnie nadciśnienie tętnicze i zaburzenia gospodarki lipidowej, to należy je leczyć, ponieważ...

Prof. Marta Misiuk-Hojło: Jak leczyć retinopatię cukrzycową? To dziś najczęstsza przyczyna ślepoty wśród osób aktywnych zawodowo

W przypadku świeżo rozpoznanej cukrzycy typu 1 pierwsze badanie okulistyczne z oceną dna oka powinno się odbyć...