Kardiologia

Kibicu, nie czekaj do przerwy!

Jest związek pomiędzy intensywnymi emocjami wywołanymi wydarzeniami sportowymi, a wzrostem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. W dniu rozgrywek to ryzyko wśród mężczyzn może wzrosnąć nawet o 11 proc. względem ryzyka wyjściowego. To...

badanie oko

Nadciśnienie tętnicze okiem okulisty

PROF. DR HAB. N. MED. JACEK P. SZAFLIK | KATEDRA I KLINIKAOKULISTYKI, II WYDZIAŁ LEKARSKI, WARSZAWSKI UNIWERSYTETMEDYCZNY, DR N. MED. JANUSZ SKRZYPECKI | ZAKŁAD FIZJOLOGII I PATOFIZJOLOGII EKSPERYMENTALNEJ, WYDZIAŁLEKARSKO-DENTYSTYCZNY,...

prof. Krzysztof Filipiak

Programy dobre, ale… do poprawki

ROZMOWA Z PROF. DR. HAB. MED. KRZYSZTOFEM J. FILIPIAKIEM, KARDIOLOGIEM, INTERNISTĄ, HIPERTENSJOLOGIEM, FARMAKOLOGIEM KLINICZNYM, PREZESEM POLSKIEGO TOWARZYSTWA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO, PROREKTOREM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Jak ocenia...

prof. Zbigniew Sobczak

Mniej szkodliwe niż zwykłe papierosy

ROZMOWA Z PROF. ANDRZEJEM SOBCZAKIEM, KIEROWNIKIEM ZAKŁADU CHEMII OGÓLNEJ I NIEORGANICZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO SUM W KATOWICACH. Od wielu lat prowadzi Pan badania na temat e-papierosów, a niedawno wydał Pan pierwszą książkę na ten...

prof. Michał Tendera

Najważniejsze jest to, by pozostać normalnym

ROZMOWA Z PROF. HAB. DR. N. MED. MICHAŁEM TENDERĄ,KARDIOLOGIEM, KIEROWNIKIEM III KATEDRY KARDIOLOGII ŚLĄSKIEGOUNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. Ma Pan opinię człowieka niezwykle skromnego, o czym zresztą przekonały mnie już pierwsze minuty rozmowy z...

Zbigniew Kalarus

Elektroterapia w kardiologii – nowe trendy

Rozmowa z prof. dr. hab. n. med. Zbigniewem Kalarusem, kierownikiem Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca I Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu. Odkąd w 1958 roku w Sztokholmie wszczepiono pacjentowi pierwszy stały...

Prof. Janina Stępińska

Przyszłość polskiej kardiologii

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Janiną Stępińską | kierownikiem Kliniki Interwencyjnej Terapii Kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie-aninie, pierwszą kobietą, która objęła stanowisko prezesa PTK (2011-2013)....

Małecki

Nowe leki zmieniają perspektywę leczenia

Z prof. Maciejem Małeckim, prezesem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, rozmawia Katarzyna Pinkosz. W diabetologii dużo powinno się zmienić? Tak. Sądzę, że czas na zmiany w diabetologii, na stworzenie narodowego programu walki...

Alicja Milczarczyk

Odchodzimy od glukocentryzmu

Przez wiele lat nadrzędnym celem w leczeniu cukrzycy było obniżenie stężenia glukozy we krwi. I chociaż nadal pozostaje on priorytetowym, to jednak obecnie zwracamy uwagę na inne, równie ważne cele, takie jak kontrola ciśnienia...

Krzysztof Narkiewicz

Serce z trzustką połączone

Z prof. Leszkiem Czupryniakiem, kierownikiem Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych WUM, oraz prof. Krzysztofem Narkiewiczem, kierownikiem Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu MEDYCZNEGO, rozmawia...

Radosław Sierpinski

W kardiologii idzie nowe

Z dr. n. med. Radosławem Sierpińskim, kardiologiem, doradcą ministra zdrowia, rozmawia Katarzyna Pinkosz Co nowego dzieje się w kardiologii? To bardzo innowacyjna gałąź medycyny. Jest dużo nowych wynalazków. Po pierwsze w dziedzinie...