Kardiologia

Ablacja u niemowlęcia

W połowie grudnia 2017 roku w Pracowni Elektrofizjologii i Ablacji Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzono zabieg ablacji podłoża zaburzeń rytmu serca u ważącej 7 kg...

Grzegorz Opolski

Polska kardiologia: wczoraj, dziś, jutro

Notujemy nieprawdopodobny postęp w zakresie nowych technik diagnostycznych i terapeutycznych. Wymusza to konieczność zmian w kardiologii przez wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i systematycznego zwiększania środków na kardiologię....

Marian Zembala

Polska kardiochirurgia ma powody do dumy

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Marianem Zembalą, kardiochirurgiem, transplantologiem, dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, kierownikiem Katedry Kardiochirurgii, Transplantologii i Chirurgii Naczyniowej, Endowaskularnej ŚUM....

Zbigniew Kalarus

Uderzyć w odpowiedni rytm serca

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kalarusem, kierownikiem Katedry Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozruszniki wspomagają dziś pracę serca u 100 tys. Polaków. Do 2030 r. przewiduje...