Partner
Partner
Więcej

  Dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor: Młodzi lekarze nie chcą być pediatrami

  Średni wiek lekarza pedia­try to w naszym kraju 60 lat. Ponad 75% pediatrów ma więcej niż 50 lat. Już w 2014 r. zwracałam uwagę, że bę­dziemy mieć w pediatrii lukę pokoleniową. Młodzi co­raz mniej chętnie wybierają tę specjalizację, starsi będą się wykruszać ? mówi dr n. med. Agnieszka Gorgoń-Komor, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Senator RP, członek Komisji Zdrowia.

  Jest Pani autorką projektu ?Akademia Lekarza Rodzinnego?, przez wiele lat organizowała lub współorganizowała Pani liczne kampanie dotyczące profilaktyki zdrowia, działała Pani w samorządzie terytorialnym. Można powiedzieć, że system ochrony zdrowia zna Pani od podstaw. Jak ocenia Pani aktualną sytuację w naszej pediatrii? Mówi się, że już niedługo nie będzie komu leczyć dzieci.

  Nie jest dobrze, to prawda. Średni wiek lekarza pedia­try to w naszym kraju 60 lat. Ponad 75% pediatrów ma więcej niż 50 lat. Już w 2014 r., kiedy udzielałam się w samorządzie terytorialnym, zwracałam uwagę, że bę­dziemy mieć w pediatrii lukę pokoleniową. Młodzi co­raz mniej chętnie wybierają tę specjalizację, starsi będą się wykruszać.

  Chodzi o pieniądze, o niskie płace, niskie wyceny procedur pediatrycznych?

  To też, ale nie tylko. Istotnie, od wielu lat wyceny pro­cedur pediatrycznych są bardzo niskie, zarówno te farmakologiczne, jak i diagnostyczne. Ale, jak już zazna­czyłam, nie tylko o te wyceny chodzi. Młodzi ? i temu trudno się dziwić ? chcieliby pracować w godziwych warunkach, w placówkach wyposażonych w dobry, nowo­czesny sprzęt, w systemie, w którym dokładnie było­by określone, czym mają się zajmować, za co mają być odpowiedzialni. Powinni diagnozować, leczyć, a nie zaj­mować się bardzo obciążającą pracą papierkową. Po­winni mieć dostęp do nowoczesnej wiedzy, do szkoleń, bo w pediatrii, podobnie jak w wielu innych dziedzi­nach medycyny, jest coraz więcej innowacyjnych roz­wiązań, o których lekarz powinien wiedzieć.

  Ostatnio dochodzi do zamykania oddziałów pediatrycznych w szpitalach, głównie z powodu braku pediatrów.

  Dlatego ci, co zostają, są obciążeni pracą, co szczegól­nie widać właśnie na oddziałach szpitalnych. To akurat można by zmienić, wprowadzając zmiany już na pozio­mie POZ-ów. Gdyby leczenie dzieci przebiegało w spo­sób bardziej skoordynowany, może SOR-y nie byłyby przepełnione rodzicami z dziećmi niewymagającymi po­rady szpitalnej, ale wizyty w placówce POZ. A pediatrzy na oddziałach szpitalnych mogliby więcej czasu poświę­cić na leczenie cięższych przypadków niż niegroźnej in­fekcji przeziębieniowej.

  I jeszcze jedno: dziś na dyżurach, z konieczności, zo­stają starsi, dawno emerytowani lekarze, którzy owszem, mają doświadczenie, w większości też wiedzę, ale ich rola powinna sprowadzać się bardziej do tego, żeby być mentorami, opiekunami młodych, ale skoro brakuje pe­diatrów ? koło się zamyka.

  Drastycznie zaczyna brakować nie tylko ogólnych oddziałów pediatrycznych, ale i oddziałów psychiatrycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami osobowości, depresją, placówek dla dzieci i młodzieży po próbach samobójczych. Tu konieczne są rozwiązania od zaraz, bo takich problemów mamy z każdym rokiem coraz więcej, a pandemia jeszcze bardziej jej nasiliła.

  Należałoby jeszcze dodać: i ośrodków, gdzie pomoc mogliby uzyskać opiekunowie takich pacjentów. Sytu­acja jest dramatyczna, brakuje psychiatrów dziecię­cych i tu bez odpowiednich zachęt ze strony państwa, nie tylko tych finansowych, ale też określających lepsze warunki pracy, chyba niewiele da się zrobić.

  Co można zrobić, żeby lekarze wybierali pediatrię jako specjalizację? Jak naprawić obecną, już dramatyczną sytuację?

  Częściowo już odpowiedziałam na to pytanie. Konieczne są odpowiednie zachęty, nie tylko finansowe. I zmiany w całym systemie: niektórych procedur, nie tylko wycen, unowocześnienie już istniejących oddziałów pediatrycz­nych, stworzenie pediatrom takich warunków pracy, żeby mogli skupić się na leczeniu.

  Rozmawiała: Bożena Stasiak

  Więcej od autora

  1 KOMENTARZ

  Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Ciśnienie tętnicze #podkontrolą

  Problem nadciśnienia tętniczego dotyczy już 12 milionów Polaków. Nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do groźnych powikłań, m.in. niewydolności i zawału serca, udaru mózgu. Dlaczego...

  Prof. dr hab. n. med. Irina Kowalska: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2023 rok

  W związku ze stałym rozwojem technologii i coraz nowocześniejszych sposobów podawania insuliny, w Zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego wpro­wadziliśmy zapis, że hybrydowe pompy insulinowe dzia­łające...

  Prof. dr hab. Leszek Czupryniak: Kosmiczna technologia

  W klinice, w której pracuję, każdemu pacjentowi z noworozpoznaną cukrzycą typu 1, zakładamy system Libre, by pokazać, jak może szybko nauczyć się swojej choroby,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D