Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa XXX Czwartek Chirurgiczny

19 kwietnia 2018 roku w Auli Centrum Dydaktycznego odbył się XXX Czwartek Chirurgiczny.

Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Czwartki Chirurgiczne” jest cykliczną konferencją, cieszącą się ogromnym zainteresowaniem wśród studentów medycyny

Organizatorem „Czwartków Chirurgicznych” jest Studenckie Koło Naukowe „ByPass” działające przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z pododdziałem Chirurgii Naczyniowej Szpitala Praskiego, którego przewodniczącym jest Maciej Kostewicz, a pomysłodawcą „Czwartków Chirurgicznych” jest prof. Waldemar Kostewicz – opiekun koła. Konferencje objęte są patronatem: JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Oddziału Warszawskiego, Towarzystwa Chirurgów Polskich i Studenckiego Towarzystwa Naukowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, PZPN, KIF, Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii, Legii Warszawa.

W latach 2007-2018 odbyło się 29 edycji „Czwartków Chirurgicznych” poświęconych różnym zagadnieniom: tętniaki aorty brzusznej, nowotwory jelita grubego, krwawienie z przewodu pokarmowego, leczenie ran przewlekłych, rak żołądka, ostry brzuch, chirurgia plastyczna, wypadki komunikacyjne, chirurgia endokrynologiczna, nowoczesne metody leczenia nowotworów wątroby, chirurgia endoskopowa, kardiologia interwencyjna, żylaki kończyn dolnych, tętniaki tętnic obwodowych, chirurgia urazowa, innowacyjne metody chirurgiczne. Podczas każdego spotkania studenci prezentują przypadki pacjentów przed Komitetem Naukowym, w skład którego wchodzi za każdym razem wielu cenionych specjalistów. Mieliśmy zaszczyt gościć m.in. prof. Ireneusza W. Krasnodębskiego, prof. Andrzeja Borówkę, prof. Jacka Szmidta, prof. Tadeusza M. Orłowskiego, prof. Marka Maruszyńskiego. Również studenci zasiadający na widowni oceniają prace swoich kolegów.

XXX Czwartek Chirurgiczny był wyjątkowym wydarzeniem, dlatego też postanowiliśmy wybrać zupełnie nowy temat i podzielić konferencję na dwa bloki tematyczne.

Blok Ortopedyczno-Rehabilitacyjny:
• „Nowoczesne standardy leczenia urazów mięśni. Postępowanie w urazach i entezopatii mięśni przywodzicieli” – dr Jacek Jaroszewski – lekarz PZPN oraz kierownik medyczny Centrum Ortopedii i Rehabilitacji ENEL-SPORT;
• „Świadoma fizjoterapiaprofilaktyka urazów w obrębie pachwiny” – mgr Marcin Bator – fizjoterapeuta zespołu Legia Warszawa oraz terapeuta manualny metody Kaltenborn Evjenth;
• „Wsparcie żywieniowe zawodnika kontuzjowanego” – mgr Ula Somow – dietetyk drużyny PGE Skry Bełchatów oraz PZLA – Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Blok Chirurgiczno-Neurochirurgiczno-Rehabilitacyjny:
• „Ból pachwiny – przepuklina sportowców” – prof. dr hab. n. med. Waldemar Kostewicz – specjalista II stopnia chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej. Profesor jest prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (były prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego);
• „Analiza zaburzeń chodu pacjentów neurologicznych – przykłady możliwych interwencji z wykorzystaniem koncepcji PNF” – mgr Jakub Marciński – asystent na kursach IPNFA® – International PNF Association od 2014 r. Fizjoterapeuta w Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Orthos.

Nie zabrakło również prac studentów, którzy włożyli ogromny wysiłek w przygotowanie znakomitych, profesjonalnych prezentacji przypadków klinicznych.
Dzięki wielu sponsorom mogliśmy rozlosować nagrody wśród biernych uczestników. Były to zarówno książki specjalistyczne, jak i karnety do saun oraz prenumerata czasopisma „Medycyna Praktyczna”.

Więcej szczegółów dotyczących prac studentów oraz specjalistów można znaleźć w naszej książeczce abstraktów XXX Czwartek Chirurgiczny, która dostępna jest w bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Maciej Kostewicz | przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Czwartków Chirurgicznych