Partner
Partner
Więcej

  Prof. Krzakowski: Nowe terapie i wyzwania po pandemii

  Jeśli będzie większy odsetek chorych z bardziej zaawansowanymi nowotworami, należy dążyć do możliwie najbardziej dokładnego przestrzegania zasad postępowania, zgodnego z wytycznymi, „odbudować” profilaktykę wtórną (badania przesiewowe), wzmocnić system opieki onkologicznej pod względem usprawnienia diagnostyki i leczenia przez tworzenie ośrodków kompleksowego postępowania – mówi prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii.

  Jak wygląda obecnie sytuacja w onkologii – pod koniec trzeciej fali COVID-19?

  Epidemia COVID-19 stworzyła ogromne wyzwania. Z jednej strony nadal była potrzeba stałego poprawiania wyników leczenia chorych na nowotwory przez wykorzystanie dostępnych (w tym – nowoczesnych) metod postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Z drugiej strony nasze działania przeciwnowotworowe musiały uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa chorych i pracowników ochrony zdrowia wobec zagrożeń wynikających z epidemii. W pierwszym okresie epidemii należało opracować zupełnie nowe zasady postępowania u chorych na nowotwory (np. algorytmy w stanach wymagających szybkiego działania lub metody modyfikowania dawkowania leków stosownie do sytuacji epidemicznej). W okresie epidemii – szczególnie w pierwszym okresie (tzn. od marca do czerwca 2020 roku) – wystąpiło znaczne zmniejszenie liczby świadczeń w zakresie profilaktyki i diagnostyki, które mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia sukcesu w postępowaniu przeciwnowotworowym. W następstwie wymienionej sytuacji przez kilka miesięcy ograniczeniu uległy świadczenia lecznicze.

  Ogólnospołeczna obawa przed zakażeniem i niewłaściwe pojmowanie hasła „Zostań w domu” oraz przekształcenie wielu oddziałów szpitalnych w ośrodki leczenia chorych na COVID-19 przyczyniły się niewątpliwie do opóźnień zgłaszalności osób z objawami mogącymi mieć związek z nowotworami oraz wykrywalności w odpowiednio wczesnym stadium, czego skutki – w postaci większego odsetka zaawansowanych postaci wielu nowotworów – widzimy obecnie. Sytuacja wspomniana  dotyczy bardzo wielu krajów.

  Jeśli będzie większy odsetek chorych z bardziej zaawansowanymi nowotworami, należy – po pierwsze – dążyć do możliwie najbardziej dokładnego przestrzegania zasad postępowania, zgodnego z wytycznymi. Po drugie, należy „odbudować” profilaktykę wtórną (badania przesiewowe) po okresie bardzo znacznego zmniejszenia zgłaszalności osób bez objawów. Po trzecie, konieczne jest wzmocnienie systemu opieki onkologicznej pod względem usprawnienia diagnostyki i leczenia przez tworzenie ośrodków kompleksowego postępowania, w których łatwiej jest zapewnić chorym na nowotwory właściwą i całościową opiekę. Niewątpliwa jest również potrzeba odpowiedniego finansowania (tzn. adekwatnego do obecnych zadań i zakresu prawidłowo realizowanych świadczeń).

  Następstwa epidemii na onkologię nie ustąpią „z dnia na dzień” i z pewnością przez pewien okres nasze zadania będą bardziej wymagające.

  Na ostatniej liście refundacyjnej pojawiły się nowe terapie dla chorych onkologicznie, m.in. z rakiem jajnika. Jak ją Pan ocenia?

  Lista refundacyjna – opublikowana 1 maja – uzupełnia w istotnym stopniu dotychczasowe możliwości leczenia chorych na kilka nowotworów. Najważniejsze jest wprowadzenie możliwości podtrzymującego leczenia olaparybem (inhibitor PARP) chorych na raka jajnika z mutacjami w genach BRCA, które w następstwie chemioterapii pierwszej linii uzyskują obiektywną korzyści. Dotychczas podtrzymujące leczenie olaparybem było możliwe jedynie w ramach drugiej linii leczenia. Korzyści, które mogą uzyskać chore leczone podtrzymująco olaparybem w pierwszej linii są bardzo znaczne (czterokrotne wydłużenie czasu przeżycia wolnego od choroby).

  Ważne jest również wprowadzenie nowego programu B.116., który zawiera możliwość stosowania bewacyzumabu w skojarzeniu z chemioterapią u chorych na zaawansowanego raka płaskonabłonkowego szyjki macicy. Zastosowanie wymienionego schematu u chorych z nawrotem nowotworu po wcześniejszym leczeniu miejscowym zmniejsza ryzyko zgonu o 27 proc.

  Wprowadzenie możliwości leczenia drugiej linii kabozantynibem u chorych na zaawansowanego raka wątrobowokomórkowego w programie B.5. jest również bardzo wartościowe. Możliwe jest obecnie wykorzystanie – u części chorych – stosowanie leczenia sekwencyjnego.

  Rak skóry z komórek Merkla jest nowotworem rzadko występującym (około 100 rozpoznań rocznie w Polsce), ale przebieg choroby jest często bardzo agresywny. Dotychczasowe metody leczenia raka z komórek Merkla w stadium zaawansowanym były bardzo ograniczone i wprowadzenie immunoterapii awelumabem w nowym programie B.117. będzie wartościowe dla chorych.

  Warto również wspomnieć o udostępnieniu możliwości stosowania kwasu zoledronowego w uzupełniającym leczeniu pooperacyjnym chorych na raka piersi po menopauzie, co prowadzi do zmniejszenia ryzyka występowania przerzutów w kościach i znamiennego obniżenia ryzyka zgonu. Korzyści dotyczą chorych po menopauzie, ale są niezależne od stanu receptorów hormonalnych.

  Jakie widzi Pan największe potrzeby, jeśli chodzi o udostępnienie polskim pacjentom nowych terapii onkologicznych?

  Największym osiągnięciem ostatnich kilkunastu lat – w zakresie przeciwnowotworowego leczenia systemowego – jest wprowadzenie leków ukierunkowanych na cele molekularne i immunoterapii. Wymienione metody leczenia mają na razie – w większości – zastosowanie u chorych na nowotwory w stadium uogólnienia. Jeszcze bardziej wartościowe będzie wykorzystanie leków ukierunkowanych lub immunoterapii w postępowaniu radykalnym. Jednym z przykładów jest stosowanie konsolidujące immunoterapii durwalumabem po radiochemioterapii u chorych na miejscowo zaawansowanego raka niedrobnokomórkowego płuca, co jest postępowaniem w Polsce refundowanym. Uważam, że przyszłość jest związana z szerszym wykorzystaniem nowoczesnych metod leczenia systemowego w skojarzeniu z postępowaniem miejscowym.

  Więcej od autora

  Katarzyna Pinkosz
  Katarzyna Pinkosz
  Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami", "Covidowe twarze szpiczaka", "Jak Motyl. Odczarować mity".

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Diagnostyka to podstawa. Ale są też inne postulaty na 2023 rok w onkologii

  Diagnostyka odgrywa coraz większą rolę w leczeniu nowotworów, prognozowaniu przebiegu choroby, dobieraniu sposobu leczenia. W 2023 roku musimy poprawić standardy diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej...

  Katarzyna Pinkosz ze Świata Lekarza z honorowym tytułem Mistrza Prasowego Przekazu. Za wysoki poziom merytoryczny

  W tegorocznym konkursie Dziennikarz Medyczny 2022 Katarzyna Pinkosz otrzymała Honorowy tytuł Mistrza Prasowego Przekazu – „za wysoki poziom merytoryczny, walory edukacyjne tekstów opartych na...

  Świat Lekarza z honorowym tytułem Wielkiego Edukatora. „Uczymy się od Mistrzów!”

  W uznaniu za wysokie walory edukacyjne artykułów przekazujących najnowszą wiedzę medyczną w sposób atrakcyjny i przystępny dla odbiorców Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia przyznało honorowy...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D