Więcej

  Szpital Narodowy zmienia zasady przyjęć pacjentów

  Możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej. Przyjęcie pacjenta jest uzależnione od jego stanu klinicznego: musi być uzgodnione z koordynatorem – dr Artur Zaczyński tłumaczy aktualizację zasad przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych, w tym do Szpitala Narodowego.

  Zgodnie z nowymi zasadami przyjmowania pacjentów do szpitali tymczasowych, będą do nich przyjmowani chorzy wymagający hospitalizacji, którzy mają:

  • dodatni wyniki testu PCR lub testu antygenowego rekomendowanego przez Ministerstwo Zdrowia i GIS
  • Wynik badania RTG lub TK z ostatnich 5 dni (dopuszcza się warunkowo przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej na podstawie indywidualnej oceny kwalifikującego)
  • Uzgodnienie przyjęcia z koordynatorem szpitala tymczasowego.

  Zmieniono także kryteria wykluczające z przyjęcia do szpitala tymczasowego. Obecnie kryteria wykluczające możliwość przyjęcia pacjenta z COVID-19 do Szpitala Narodowego to:

  • ostre i przewlekłe stany kliniczne i choroby współistniejące, wymagające postępowania specjalistycznego, interwencji zabiegowych i/ lub diagnostycznych, wykraczających poza zakres działania szpitala tymczasowego;
  • niestabilność krążeniowo-oddechowa uniemożliwiająca transport pacjenta, wymagająca intensywnego nadzoru lub gwałtownie postępująca niewydolność krążeniowo-oddechowa;
  • aktywna, niekontrolowana, przewlekła choroba psychiczna i psychozy;
  • stany upojenia alkoholowego, nadużycia substancji odurzających, zatrucia innymi substancjami;
  • zaawansowane zespoły otępienne;
  • współistniejące wybrane choroby zakaźne i patogeny alarmowe;
  • nabyte i wrodzone zespoły obniżonej odporności. 

  W wyjątkowych sytuacjach jest możliwe przyjęcie pacjenta bez wyniku badania obrazowego klatki piersiowej.

  – Wprowadzona zmiana uogólnia kryteria przyjęcia pacjentów do szpitala tymczasowego, co ma sprawić, że będzie czytelniejsza dla lekarzy kierujących. W praktyce możemy przyjąć pacjenta bez pełnej diagnostyki radiologicznej. Część diagnostyki – np. komputerowe obrazowanie płuc – możemy wykonywać na miejscu, wykorzystując sprzęt działający w szpitalu tymczasowym – wyjaśnia nowe kryteria przyjęcia do Narodowego dr Artur Zaczyński

  Jeśli chodzi o kryterium odnośnie stopnia zaawansowania zapalenia płuc, to jest ono sprawą do bezpośredniego ustalenia z centrum koordynacyjnym – Dzięki temu mamy możliwość oceny, czy jesteśmy w stanie przyjąć pacjenta z jego obciążeniami i podjąć adekwatną decyzję odnośnie miejsca leczenia – tłumaczy dr Zaczyński.

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  Najnowsze artykuły

  Posłanka Barbara Dziuk: Czas na zmiany dla osób z chorobami rzadkimi

  Dzięki leczeniu i dobrej, kompleksowej opiece możemy zapewnić wielu dzieciom z chorobami rzadkimi normalne życie, nie skazywać ich na niepełnosprawność, kalectwo, poruszanie się na...

  Maria Libura: Choroby rzadkie na rynku cierpienia

  Przypadający na ostatni dzień lutego Międzynarodowy Dzień Chorób Rzadkich w tym roku obchodzony jest w cieniu pandemii COVID-19. Schorzeniom tym, którym już wcześniej trudno...

  Tylko 11 leków na liście terapii o wysokiej innowacyjności. Sprawdziliśmy, którzy pacjenci mają szansę na innowacyjne leczenie

  Na pierwszej liście AOTMiT znalazło się 11 leków o wysokiej innowacyjności. To leki w chorobach rzadkich i nowotworowych. Mają szansę stać się dostępne dla...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D