DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

25 lat Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Podziel się treścią:

 

Pierwszy Międzynarodowy Kongres PTK odbył się w Warszawie w 1997 roku. Od tego czasu co roku we wrześniu organizowane były kolejne edycje w różnych miastach Polski: Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu czy Krakowie. Poprosiliśmy byłych Prezesów PTK, żeby przypomnieli, czego dokonali w trakcie swoich kadencji.

Sonia Młodzianowska

Prof. Waldemar Banasiak

Prezes PTK w latach 2009-2011

Kadencję w PTK wspominam bardzo dobrze. Do moich głównych celów należało m.in. scentralizowanie finansów Towarzystwa tak, by jego struktura była transparentna, co doszło do skutku w tym okresie. Ponadto wprowadziłem ideę powstania platformy multimedialnej, gdyż uważałem, że PTK powinno podążać za światem. Zależało mi na tym, by było to miejsce do kontaktu członków między sobą, jak również z ludźmi z zewnątrz i niekoniecznie tylko ze środowiska medycznego. Dokonane zostały zmiany zasad wyboru do Zarządu Głównego PTK poprzez zwiększenie roli w procesie wyborczym decyzji członków Sekcji czy Asocjacji. Zadbałem także o szereg spraw związanych z wydawaniem ?Kardiologii Polskiej?, usprawnienie pewnych kanałów informacyjnych, o skumulowanie, poprawienie stosunków oraz nakreślenie kierunków strategicznych PTK w kontaktach z firmami farmaceutycznymi i sprzętowymi. Doprowadziłem do zorganizowania pierwszej wspólnej konferencji PTK z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym. Zostały opracowane zasady funkcjonowania Komitetu Nominacyjnego odpowiedzialnego za przyznawanie członkostwa honorowego i Medalu Zasługi PTK. Ponadto podczas mojej kadencji mogliśmy wspólnie z konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii oraz Przewodniczącym Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK chwalić się na całym świecie, że w Polsce powstała sieć interwencyjnego leczenia zawału mięśnia sercowego, dzięki czemu każdy Polak, gdziekolwiek był w Polsce, do pół godziny od wystąpienia bólu zawałowego mógł trafić do ośrodka hemodynamicznego, w którym zastosowano najskuteczniejszą formę leczenia. Był to niewątpliwie również wielki sukces polskich kardiologów i PTK.

Prof. Janina Stępińska

Prezes PTK w latach 2011-2013

Siła PTK bierze się ze wspólnych celów i kontynuowania działań. Sprzyja temu fakt, że dwuletnia kadencja jest poprzedzona dwoma latami funkcji Prezesa elekta PTK i dwoma latami w roli poprzedniego Prezesa. Taka struktura umożliwia przygotowanie się do kadencji, daje szansę na pełne wykorzystanie dwóch lat prezesury, a potem pełnienie roli doradcy wtedy, kiedy to jest potrzebne. Oczywiście każdy Prezes i każdy Zarząd PTK wnosi coś nowego, oryginalnego, ale można dostrzec logiczny postęp naszych działań. Nasze Towarzystwo może się poszczycić tym, że potrafimy wzajemnie się szanować i budować razem coś, co jest dla nas najistotniejsze: jakość w kardiologii. Moja kadencja też się na tym opierała ? po części była kontynuacją, a po części miałam możliwość wprowadzania swoich pomysłów. Hasłem przewodnim tej kadencji było wzmocnienie roli intensywnej terapii kardiologicznej w Polsce. Nie wszystko się udało; kontynuacja jest konieczna? Zostały powołane dwie ważne komisje: do spraw współpracy z parlamentem i administracją państwową oraz komisja e-learningu. Bardzo ściśle współpracowaliśmy z konsultantem krajowym, prof. Grzegorzem Opolskim. Kontynuowana i poszerzana była współpraca z ESC. Przedstawiciel Klubu 30 był zawsze zapraszany na posiedzenia Zarządu. Dużo wydarzyło się w zakresie edukacji: została otwarta platforma e-learningowa PTK, rozpoczęliśmy rozmowy z CMKP w sprawie uznawania części kursów PTK za kursy do specjalizacji, organizowaliśmy pierwsze szkolenia na symulatorach. Powstał kanał PTK na YouTubie. Po raz pierwszy PTK ogłosiło konkurs na grant naukowy finansowany przez Towarzystwo. Prowadziliśmy również liczne akcje edukacyjne dla pacjentów, np. ?Nie zawal! Wybierz życie?. Dziękuję jeszcze raz wszystkim współpracownikom. Praca zespołowa jest kluczem do sukcesu.

Prof. Zbigniew Kalarus

Prezes PTK w latach 2013-2015

Znaczną część celów nie tylko mnie, ale i zarządowi tamtej kadencji udało się zrealizować. Mottem w tym okresie była realizacja celów statutowych, a jednym z nich prowadzenie edukacji, dlatego staraliśmy się edukować zarówno środowiska medyczne, jak i pozamedyczne. Nowością i tym, na czym zależało mnie oraz członkom Zarządu Głównego, była edukacja pacjentów. Było to istotne, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę, że dobre efekty opieki medycznej można uzyskać, gdy pomiędzy lekarzem a pacjentem jest dobra współpraca. W tamtych latach uruchomiliśmy pierwsze portale dla pacjentów. Pierwszym z nich był ?Chory po zawale?, kolejnym ?Chory po udarze? i właśnie tam staraliśmy się przekazywać informacje medyczne w prosty, dostępny dla pacjentów sposób. Programy edukacyjne dla pacjentów, które przygotowali i wdrożyli wybitni eksperci naszego Towarzystwa, cieszyły się dużą ilością użytkowników. Były czymś nowym, co mnie osobiście bardzo cieszyło. Ponadto, co również ważne, moja kadencja trwała standardowo 2 lata i chociaż każdy zarząd stara się wprowadzić coś oryginalnego, to naszym zadaniem jest także kontynuacja prac poprzednich zarządów. Właśnie dzięki temu w każdej kadencji możemy osiągnąć progres, a PTK staje się liczniejsze i mocniejsze.

Prof. Piotr Hoffman

Prezes PTK w latach 2015-2017

Swoją kadencję Prezesa ZG PTK wspominam jako czas bardzo ciekawej, wytężonej pracy, która dała mi dużo satysfakcji. Zgodnie z przedwyborczą deklaracją opublikowaliśmy ?Algorytmy nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w kardiologii?, zorganizowaliśmy kampanię prozdrowotną ?Zdrowe dzieci, zdrowa młodzież, zdrowi dorośli?. Odbyliśmy wiele spotkań z przedstawicielami mediów, wskazywaliśmy na rosnące zagrożenie chorobami układu krążenia i wynikające z tego konsekwencje, jak choćby wzrastającą liczbę chorych z niewydolnością serca. Powyższe problemy przedstawiliśmy na konferencjach w Senacie RP i podczas licznych spotkań w komisjach sejmowych, poświęciliśmy temu czas podczas Światowych Dni Serca. Wprowadzaliśmy program koordynowanej opieki KOS-Zawał, rozpoczęliśmy prace nad programem KONS. W związku z obniżeniem wycen procedur kardiologicznych odbyliśmy szereg spotkań w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Funduszu Zdrowia, w trakcie których przedstawialiśmy dalekosiężne negatywne skutki tych decyzji. Mówiliśmy o różnych zmianach organizacyjnych, które należało wprowadzić, i o nowych terapiach. Realizacja tych wszystkich aktywności nie byłaby możliwa, gdyby nie ogromne zaangażowanie członków ZG PTK i wsparcie całego środowiska.

Prof. Piotr Ponikowski

Prezes PTK w latach 2017-2019

Swoją kadencję wspominam bardzo dobrze, przede wszystkim dlatego, że miałem przyjemność pracować z grupą wspaniałych osób. Chciałbym podkreślić, że w PTK mamy zaangażowaną, liczną grupę entuzjastów, którzy są nie tylko świetnymi kardiologami, ale również chcą działać w ramach wielu inicjatyw Towarzystwa. Sztandarowy projekt, którym zajmowaliśmy się to KONS ? czyli tzw. koordynowana opieka nad chorymi z niewydolnością serca, jest unikatowy w skali europejskiej. Niestety, pomimo ustaleń z Ministerstwem Zdrowia nie udało się nam rozpocząć pilotażu projektu do dziś. Jak w poprzednich kadencjach, podejmowaliśmy wiele działań edukacyjnych i wdrażaliśmy zalecenia Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego do codziennej praktyki klinicznej w Polsce. Bardzo wysoko oceniam aktywność sekcji PTK; przypomnę, że stworzyliśmy asocjację niewydolności serca. Wdrażaliśmy również działania związane z prewencją, m.in. budowaliśmy świadomość zdrowego stylu życia oraz walki z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. To był dobry czas, który wzmocnił środowisko, co z pewnością było niezwykle potrzebne i ważne na czas działania Towarzystwa w trakcie pandemii.

Katarzyna Pinkosz
Katarzyna Pinkosz
Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami", "Covidowe twarze szpiczaka", "Jak Motyl. Odczarować mity".

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D