Partner
Partner
Więcej

  Piotr Najbuk: Wytyczamy szlaki ? jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne

  Warsaw Health Innovation Hub to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, realizowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. To unikalna na skalę Europy Centralnej platforma współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i  naukowych, której celem jest poprawa systemu opieki zdrowotnej w szybki i mierzalny sposób ? mówi Piotr Najbuk, dyrektor ds. PR i polityki rządowej ASTRAZENECA PHARMA POLAND.

  Konkurs #Nephrohero ? Wyścig z niewidzialnym wrogiem ? jak wcześniej wykrywać przewlekłą chorobę nerek? jest pierwszym konkursem w ramach Warsaw Health Innovation Hub (WHIH). Skąd pomysł na ten konkurs i jaki jest jego cel?

  W ramach współpracy partnerów biznesowych ze stroną publiczną szukaliśmy istotnego i niezaspokojonego problemu zdrowotnego, który jest dotkliwy dla społeczeństwa i dotyczy dużej liczby osób, a który można rozwiązać właśnie dzięki innowacyjnej platformie współpracy. Dlatego też pierwszy konkurs w  ramach WHIH dotyczy przewlekłej choroby nerek (PChN), na którą choruje około 4,2 mln dorosłych Polek i Polaków. Warto wiedzieć, że chociaż PChN jest łatwo wykrywalna i stosunkowo prosta do leczenia w  początkowej fazie, to nierozpoznana i  nieleczona postępuje niezauważenie, w  konsekwencji prowadząc do przedwczesnej śmierci lub do całkowitej niewydolności nerek. Co istotne, ponad 90% osób z  PChN nie jest świadomych choroby, a  także jest ona rozpoznawana zbyt późno. #Nephrohero to projekt, który ma na celu wsparcie profilaktyki, czyli wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek, gdyż obecnie brakuje odpowiedniego poziomu świadomości o  chorobie, o potrzebie wczesnej diagnostyki, o konieczności wdrożenia ścieżek postępowania, a  następnie monitorowania pacjentów z PChN. Warto również zauważyć, że chociaż pierwszy projekt WHIH nie dotyczy konkretnego leku czy wyrobu medycznego, to z założenia będzie dawał wsparcie licznej grupie chorych, dzięki czemu będzie mógł rozwiązać istotną potrzebę zdrowotną.

  Kto mógł wziąć udział w konkursie #Nephrohero i do kogo był kierowany?

  Projekt z założenia był kierowany do podmiotów, które mają wystarczające zdolności do sprostania wyzwaniom związanych z tym problemem zdrowotnym, więc zakładaliśmy, że w  konkursie wezmą udział m.in. konsorcja obejmujące uczelnie medyczne, przedsiębiorstwa, jak również start-upy. Istotna była różnorodność tych podmiotów, gdyż zaproponowane w  ramach projektu rozwiązanie mogło być adresowane zarówno do osób wykonujących zawód medyczny (np. lekarze, pielęgniarki), podmiotów leczniczych, jak i do pacjentów. Ze względów formalno-prawnych do konkursu mogły przystąpić podmioty uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej w  Polsce (szczegółowe warunki opisano w  Regulaminie).

  Termin składania zgłoszeń już minął. Czy może Pan zdradzić, jakie było zainteresowanie konkursem i jakie inicjatywy zgłoszono?

  Mogę powiedzieć, że zainteresowanie konkursem było bardzo duże, dostaliśmy aż 10 aplikacji od 10 konsorcjów, co oznacza, że konkursem zainteresowane są dziesiątki podmiotów z Polski. W projekcie wzięły udział zarówno uczelnie medyczne, jak i  przedstawiciele wiodących firm life-sciences i ciekawych start-upów. I to nas cieszy szczególnie, bo właśnie taki był cel WHIH, by zaprosić do współpracy różnorodne podmioty z  sektora medycznego, które podzielą się swoimi pomysłami na innowacyjne rozwiązanie, mające szanse na szybkie wdrożenie w  polskim systemie ochrony zdrowia. Zgłoszono rozwiązania, ułatwiające i  przyspieszające diagnostykę w przewlekłej chorobie nerek, usprawniające ścieżkę chorego, jak i poprawiające jakość świadczeń opieki zdrowotnej w tym obszarze, a także podnoszące świadomość na temat PChN.

  Czy został już wytypowany zwycięzca?

  Aktualnie jesteśmy w  procesie rozpatrywania aplikacji i wyniki powinny zostać opublikowane w  połowie lipca 2022 r. Nadmienię, że AstraZeneca jako główny sponsor Konkursu, deklaruje alokację budżetu na poziomie minimum 400 000 zł. Sponsor nie ustanawia maksymalnej liczby wybranych projektów, zastrzegając, że minimalna ilość projektów wybranych w ramach konkursu to jeden, a także zastrzega sobie prawo do zwiększenia alokacji na projekt.

  #Nephrohero to pierwszy konkurs w ramach WHIH. Czym jest Warsaw Health Innovation Hub i w jakim celu powstał?

  WHIH to wspólny projekt Agencji Badań Medycznych i  wiodących podmiotów z sektora medycyny, farmacji i biotechnologii, realizowany przez Wydział Innowacji i Rozwoju Biotechnologii ABM. To unikalna na skalę Europy Centralnej platforma współpracy podmiotów gospodarczych, publicznych i  naukowych, której celem jest poprawa systemu opieki zdrowotnej w szybki i mierzalny sposób. W  WHIH wytyczamy szlaki i jesteśmy pionierami, jeśli chodzi o partnerstwo publiczno-prywatne, gdyż umożliwiamy wymianę doświadczeń i  pomysłów pomiędzy podmiotami z sektora medycznego, a także stwarzamy warunki do przekształcania pomysłów w usługi, procesy i  produkty, które podnoszą jakość i efektywność polskiego systemu opieki zdrowotnej. Kluczowym elementem koncepcji WHIH są projekty Partnerów WHIH nakierowane na powstawanie innowacji medycznych i  technologicznych służących rozwojowi polskiego sektora biomedycznego i pragmatycznego wykorzystania innowacji na potrzeby podnoszenia standardów świadczonych usług zdrowotnych. Ponadto wyznaczyliśmy cztery główne priorytety WHIH: walkę z rakiem, walkę z COVID-19 i jego następstwami, wzmocnienie e-zdrowia oraz rozwój Value Based Healthcare. Po oficjalnej inauguracji Warsaw Health Innovation Hub mającej miejsce w czerwcu 2021 r., Partnerzy Strategiczni rozpoczęli prace nad identyfikacją pierwszych realnych obszarów poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów w Polsce oraz wypracowaniu rekomendacji konkretnych rozwiązań. Konkurs #Neprohero jest pierwszym projektem, który został zaakceptowany i jest realizowany.

  Rozmawiała: Sonia Młodzianowska

  Więcej od autora

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Wyleżoł: Chirurgia bariatryczna to druga linia leczenia choroby otyłościowej

  Trzeba diagnozować chorobę otyłościową i ją leczyć. Jeśli leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne, konieczne jest leczenie bariatryczne. To leczenie ratujące życie - mówi prof....

  Rusza druga edycja konkursu o Grant Onkologiczny Servier – CARE

  Polskie Towarzystwo Onkologiczne ogłosiło konkurs o grant naukowo-badawczy,  realizowany we współpracy z firmą Servier Polska pod auspicjami Warsaw Health Innovation Hub. Grant Onkologiczny Servier...

  Dr n. med. Piotr Dąbrowiecki: Astma ciężka – leczenie, które pozwala żyć

  Pacjent z astmą ciężką żyje pod dyktando choroby, co chwila zaskakuje go duszność, musi mieć pod ręką inhalator, często z powodu astmy rezygnuje z...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D