DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Szkoła, gmina, system ? partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy

Podziel się treścią:

 

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22 czerwca br., zaprezentowany został raport Cities Changing Diabetes (CCD). To tzw. raport otwarcia programu w Polsce.

Szkoła, gmina, system ? partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 22 czerwca br., zaprezentowany został raport poświęcony zjawisku epidemii cukrzycy: Cities Changing Diabetes (CCD).

Cities Changing Diabetes to światowy program walki z cukrzycą, od 2014 r. obejmuje swoim zasięgiem 130 mln osób w 41 miastach na świecie, m.in. Szanghaj, Rzym, Houston, Buenos Aires. Inicjatorami tego międzynarodowego projektu są: Steno Diabetes Center Copenhagen, University College London oraz firma Novo Nordisk.

W 2019 r. do programu przystąpiły dwa polskie miasta Warszawa i Kraków. Rada naukowa Programu CCD skupiła swoje działania w środowisku szkolnym, na uczniach i nauczycielach. W tym celu opracowano i zrealizowano w 2021 r. w obu miastach badanie ankietowe wśród nauczycieli samorządowych szkół podstawowych. Celem badania było uzyskanie informacji w zakresie m.in. poziomu wiedzy nauczycieli na temat cukrzycy.

Wiceminister Maciej Miłkowski podkreślił, że dla zmniejszenia zapadalności na cukrzycę, konieczne są działania zapobiegające otyłości.

Według danych OECD 56,7% dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, a choroby z nich wynikające powodują skrócenie życia średnio o 3 lata i 10 miesięcy. Nadwaga i otyłość dotyczą polskich dzieci i młodzieży: 10% dzieci w wieku 1-3 lata ma nadwagę lub otyłość, a 18,4% jest zagrożonych nadmierną masą ciała. Problem dotyczy także niemal 30% dzieci 8-letnich i ok. 20% dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat.

W konferencji udział wzięli: Maciej Miłkowski ? podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka ? kierownik projektu CCD w Polsce, dr hab. Iwona Kowalska-Bobko ? przedstawiciel Rady Naukowej CCD w Polsce, prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak ? przedstawiciel Rady Naukowej CCD w Polsce, prof. dr hab. n. med. Maciej Małecki ? przedstawiciel Rady Naukowej CCD w Polsce, dr hab. n. med. Michał Brzeziński ? Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański Uniwersytet Medyczny. Stronę samorządową reprezentowały Elżbieta Kois-Żurek ? dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa oraz Beata Krzyszton-Ulijasz ? naczelnik wydziału w Biurze Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. W konferencji głos zabrali także Grzegorz Błażewicz ? zastępca Rzecznika Praw Pacjenta oraz Magdalena Paradzińska ? dyrektor generalna Novo Nordisk Polska.

Otyłość to kwestia zmian cywilizacyjnych, trzeba jednak zrobić wszystko, by zapobiec rosnącej epidemii. Decyzją Rady Programowej CCD pierwsze działania skierowano do szkół – podkreślił prof. Leszek Czupryniak.

Raport ?Szkoła, gmina, system ? partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy? przedstawiły Marta Pawłowska oraz Monika Zamarlik z Rady Programowej CCD.

Według danych zebranych w raporcie polskiej edycji programu CCD, aż co piąty polski uczeń nie je rano śniadania, tylko 25% ośmiolatków co dzień je warzywa, zaledwie 17% nastolatków spełnia zalecenia umiarkowanej aktywności fizycznej według WHO, już 30% ośmiolatków ma kłopoty ze snem, a średni screen time nastolatków to 12 h na dobę.

Dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, kierownik projektu CCD w Polsce, zachęcając do zapoznania się z raportem dedykowanym zdrowiu polskich uczniów i nauczycieli w kontekście zapadalności na otyłość i cukrzycę typu 2, wyraziła nadzieję, że zaprezentowane w raporcie dane, a w szczególności opracowane we współpracy z wybitnymi polskimi ekspertami propozycje interwencji systemowych oraz szkolnych, przyczynią się w sposób znaczący do podjęcia zdecydowanych, długofalowych i kompleksowych działań dedykowanych zatrzymaniu epidemicznego wzrostu zachorowalności w Polsce na chorobę otyłościową i cukrzycę typu 2.

Pełna wersja raportu można przeczytać na stronie Uczelni Łazarskiego: Szkoła, gmina, system – partnerstwo przeciw epidemii otyłości i cukrzycy (lazarski.pl)

Anna Rogala
Anna Rogala
Dziennikarka, zastępca redaktor naczelnej magazynu Świat Lekarza. Od ponad 20 lat związana z szeroko pojętą tematyką medyczną, pracowała m.in. w magazynach "Mamo, to ja", "Konsyliarz", "Manager Apteki", "Na zdrowie. Dostępne bez recepty". Autorka artykułów i wywiadów z ekspertami z różnych dziedzin medycyny. Zaangażowana w szereg akcji dotyczących profilaktyki organizowanych przez Instytut Nagrody Zaufania "Złoty OTIS". Od początku istnienia magazynu "Świat Lekarza" (2008) jest związana z tą redakcją.

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D