Partner
Partner
Więcej
  Partner
  Partner

  Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski: Chcemy, by Lung Cancer Unitsy zaczęły funkcjonować od stycznia 2021 r.

  W modelowym Lung Cancer Unit planujemy uwzględnić szeroki zakres technologii medycznych wymaganych do właściwej opieki nad pacjentem. Naszym celem jest zapewnienie należytej jakości i ciągłości opieki nad pacjentami z nowotworem płuca pod jednym dachem – mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

  Idealny Lung Cancer Unit: jak powinien wyglądać według Pana Ministra?

  Powinien zapewniać pacjentom wszystkie dostępne formy terapii – od diagnostyki, leczenia chirurgicznego, przez leczenie systemowe, takie jak chemioterapię i programy lekowe, aż po rehabilitację i monitorowanie stanu zdrowia po przebytym leczeniu. W modelowym unicie planujemy uwzględnić szeroki zakres technologii medycznych wymaganych do właściwej opieki nad pacjentem. Naszym celem jest zapewnienie należytej jakości i ciągłości opieki nad pacjentami z nowotworem płuca pod jednym dachem.

  Ale musimy też mierzyć siły i możliwości na zamiary – powstanie modelowych unitów nie jest dzisiaj w Polsce praktycznie możliwe. Związane jest to z historycznym rozdrobnieniem procesów diagnostyczno-terapeutycznych, aktualną infrastrukturą aparaturowo-techniczną, alokacją zasobów kadrowych. Dlatego od dłuższego już czasu próbujemy wypracować kompromisowe, nie idealne, rozwiązanie.

  Na jakim etapie znajdują się projekty? Kiedy wejdą w życie?

  Dyskusja z ekspertami trwa od dłuższego czasu, jednak do tej pory nie udało nam się wypracować rozwiązania możliwego do zaakceptowania przez wszystkie środowiska medyczne (torakochirurgów, onkologów, pulmunologów), a także akceptowalnego przez MZ.

  4 listopada br. temat był kolejny raz dyskutowany na posiedzeniu Krajowej Rady ds. Onkologii przy Ministerstwie Zdrowia, kolejne warsztaty odbywają się 10 listopada br.

  Mam nadzieję, że do końca tego roku wypracujemy ostateczną koncepcję unitu. Zakładam, że odbędą się ponowne konsultacje publiczne, po to by projekt wychodził naprzeciw oczekiwaniom ekspertów klinicznych oraz interesariuszy systemu ochrony zdrowia. Planujemy, aby rozporządzenie weszło w życie w pierwszej połowie 2021 roku.

  Oczywiście nie pomogła nam sytuacja epidemiczna – zarówno pracownicy Ministerstwa Zdrowia, jak i klinicyści w ogromnym stopniu zaangażowani byli i są w walkę z pandemią.

  Czy będzie to projekt pilotażowy, czy obejmie całą Polskę?

  Unit zostanie wprowadzony w pierwszej połowie 2021 roku dla wszystkich pacjentów. Wynika to z harmonogramu wdrażania zmian ujętego w Narodowej Strategii Onkologicznej. Świadczenia w ramach unitu będą realizowane przez wyspecjalizowane jednostki, po spełnieniu przez nie odpowiednich wymagań. Nie widzę potrzeby realizacji pilotażu, mamy już pewne doświadczenia i zidentyfikowane błędy/problemy z funkcjonowania unitów w raku piersi – chcemy przygotować zmiany systemowe, nie pilotażowe.

  Jakie są efekty programu skriningowego raka płuca, polegającego na stosowaniu niskodawkowej tomografii komputerowej? Czy wszedł w życie i jak wiele osób z niego skorzystało?

  Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) to program skriningowy łączący prewencję wtórną z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia. Program został opracowany i jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Skriningiem chcemy objąć grupę osób w przedziale wiekowym 55-74 lata palących papierosy więcej lub równo 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat lub osoby w przedziale wiekowym 5074 lat palące papierosy więcej lub równo 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z dodatkowych czynników ryzyka, takich jak np. ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza.

  Docelowo, do połowy 2023 roku, chcemy objąć programem ponad 16 700 osób.

  W wyniku naboru konkursowego w ramach PO WER wybrano do dofinansowania 6 projektów obejmujących wszystkie wyodrębnione w konkursie makroregiony kraju. Dzięki temu program obejmie wszystkie województwa. Szczegóły konkursu są dostępne pod adresem: http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-579-kon-kurs_profilaktyka_nowotworow_pluc.html.

  Rozmawiała Katarzyna Pinkosz

  Więcej od autora

  Katarzyna Pinkosz
  Katarzyna Pinkosz
  Dziennikarka medyczna, z-ca redaktora naczelnego Świat Lekarza, redaktor naczelna swiatlekarza.pl i redaktor prowadząca Świat Lekarza 3D, laureatka dziennikarskich nagród i wyróżnień, m.in. Kryształowe Pióro, Sukces Roku w Medycynie, Dziennikarz Medyczny Roku, Złoty Otis. Autorka książek, m.in. "Wybudzenia. Polskie historie", "O dwóch takich. Teraz Andy", "Zdrowe dziecko? Naturalnie!", współautorka książki "Pół wieku polskiej diabetologii. Rozmowy z Mistrzami", "Covidowe twarze szpiczaka", "Jak Motyl. Odczarować mity".

  Podobne artykuły

  ŚWIAT LEKARZA 3Dspot_img

  Najnowsze artykuły

  Prof. Wierzba, dyrektor szpitala MSWiA: To nie miał być i nie będzie szpital dla VIP-ow

  To nigdy nie będzie szpital dla VIP-ów, przekształcenie CSK MSWiA w Państwowy Instytut Medyczny to szansa dla pacjentów i personelu.

  Gdy rock sięga granic muzyki, a onkologia granic medycyny, czyli XVI konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca

  To największa naukowa konferencja onkologiczna w Polsce: onkolodzy kliniczni, pulmonolodzy, patomorfolodzy, radioterapeuci, diagności molekularni i laboratoryjni, radiolodzy podczas XVI Konferencji Polskiej Grupy Raka Płuca...

  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego: zaproszenie do udziału

  Polskie Towarzystwo Lipidologiczne zaprasza do udziału wtegorocznej, XII edycji Kongresu PTL, który odbędzie się w formie hybrydowej. Kongres to dziesiątki merytorycznych wykładów, panele dyskusyjne,...

  Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

  Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D