DOŁĄCZ DO SUBSKRYBENTÓW

NEWSLETTERA

Niezastąpiony

 

blank
blank
blank

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak już po raz drugi został uhonorowany Nagrodą Zaufania Złoty OTIS. Tym razem wybitny lekarz i naukowiec otrzymał prestiżową statuetkę za „Dorobek życia w medycynie”, który jest naprawdę imponujący

Trzy lata temu prof. Mieczysław Walczak, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, otrzymał „Złotego OTISA” w uznaniu za wybitne osiągnięcia w organizacji leczenia chorób rzadkich w Polsce.

W tej dziedzinie prof. Walczak jest niekwestionowanym autorytetem. – Wiele chorób rzadkich jest trudnych w diagnozowaniu i leczeniu, cieszę się jednak, że coraz częściej różnym grupom pacjentów potrafimy coraz lepiej i skuteczniej pomagać – mówi znakomity endokrynolog, od 2000 roku kierujący pracami zespołu zajmującego się leczeniem hormonem wzrostu, który m.in. opracował pierwsze w Polsce standardy diagnostyczno-terapeutyczne dla niskorosłych dzieci. Większość chorób, których objawem jest niskorosłość, to właśnie choroby rzadkie. Gdy w lutym, do numeru poświęconego chorobom rzadkim, umawialiśmy się na rozmowę z prof. Mieczysławem Walczakiem, który był wówczas bardzo zajęty, red. Paweł Kruś, przewodniczący Kapituły Nagrody Zaufania Złoty OTIS powiedział: – Problem w tym, że profesora nie da się zastąpić.

Mieczysław Walczak był jednym z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych, a także jednym z twórców Planu dla Chorób Rzadkich, czyli harmonogramu działań na rzecz poprawy sytuacji pacjentów borykających się z ciężkimi i przewlekłymi schorzeniami. Choć jego realizacja przebiega opornie, profesor się nie poddaje. O wprowadzenie systemowych rozwiązań w opiece nad pacjentami dotkniętymi schorzeniami, zwanymi niegdyś sierocymi, apelował m.in. podczas Forum Ochrony Zdrowia, które odbyło się we wrześniu 2023 r. w ramach XXXII Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Prof. Walczak przypomniał, że dane o chorobach rzadkich w Polsce są wciąż szczątkowe, co wynika z braku prawnego obowiązku zgłaszania każdego ich rozpoznania przez lekarza do rejestru. Jak podkreślił, rozwój rejestrów i systemu analizy danych jest warunkiem efektywnej opieki.

Jednak aktywność prof. Mieczysława Walczaka nie ogranicza się do chorób rzadkich. Od lat sprawuje stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Nic dziwnego, że podczas forum w Karpaczu zwracał też uwagę na zdrowie najmłodszych obywateli Polski i Unii Europejskiej. – Okazuje się, że zaledwie 6 procent dzieci w wieku szkolnym spełnia jakiekolwiek kryterium sprawności fizycznej, a 94 procent młodzieży szkolnej to inwalidzi. Stąd ważne są działania na rzecz poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, tak aby zmniejszyć skalę występowania u nich problemu otyłości i cukrzycy – przekonywał.

Prof. Mieczysław Walczak to żywa legenda Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Od 1999 r. pełni stanowisko kierownika II Kliniki Chorób Dzieci, a po zmianie nazwy – Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM. Przez wiele lat zasiadał w Senacie szczecińskiej uczelni. Jest autorem lub współautorem ponad 560 publikacji oraz komunikatów ze zjazdów i konferencji naukowych, przede wszystkim z zakresu endokrynologii i diabetologii wieku rozwojowego. Był również promotorem blisko 20 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych.

Wybitny lekarz znacząco przyczynił się do utworzenia Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Osób Dorosłych. Uruchomiona w 2006 r. placówka była odpowiedzią na rosnącą potrzebę opieki nad nieuleczalnie i terminalnie chorymi dziećmi w sytuacji, gdy medycyna szpitalno-kliniczna nie potrafiła im już pomóc. Dopóki nie powstała fundacja, opieka hospicyjna dla pacjentów pediatrycznych w województwie zachodniopomorskim nie istniała, a dzieci pozostawały w nieskończoność na oddziałach szpitalnych, tęskniąc do domu i swoich najbliższych.

Hospicjum to jednostka domowa, dzięki czemu jego podopieczni mogą pozostawać we własnych domach wraz ze swoimi rodzinami. Opieka jest całkowicie bezpłatna i dostępna przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Prof. Mieczysław Walczak od kilkunastu lat zasiada w Radzie Społecznej tego hospicjum. To jedna z wielu instytucji, w których aktywnie działa tegoroczny laureat Złotego OTISA. Od 2000 r. prof. Mieczysław Walczak jest członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Dziecięcej, a po zmianie nazwy – Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Piastuje stanowisko przewodniczącego zarządu głównego PTEiDD. Zasiada również we władzach Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i pełni funkcję dyrektora podyplomowej szkoły PTD.

Za zasługi i osiągnięcia prof. Mieczysław Walczak był wielokrotnie nagradzany, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę czy Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Jest laureatem „Kryształowej Gwiazdy” nadanej przez Federację Pacjentów Polskich.

Rafał Natorski

blank
Rafał Natorski
Rafał Natorski
Wieloletni dziennikarz związany m.in. z Gazetą Wyborczą, Życiem Warszawy, Wirtualną Polską. Redaktor naczelny i prowadzący wielu tytułów i wydań, copywriter, obecnie CEO agencji medialnej REMEDIA (z Ewą Podsiadły-Natorską).

Więcej od autora

Chcesz być na bieżąco z informacjami ze świata medycyny?

Zaprenumeruj bezpłatnie ŚWIAT LEKARZA 3D